Eremit

  • Naturturism - ny digital möjlighet för skogsägare

    Etiketter: Friluftsliv & jakt
    Eremit är en ny digital tjänst som ger skogsägare möjlighet att lägga upp unika, natursköna och ensliga platser för naturturism. Antalet campande husbilar och husvagnar har ökat kraftigt de senaste åren och det finns därigenom en möjlighet för landets skogsägare att öka sin inkomst från skogen. / Eremit
    Läs mer