entrism

  • Faran med den gröna entrismen

    Etiketter: Skog
    Infiltration. Med full kraft drabbar nu entrismen oss som bor på landet och inte minst vi som brukar jord och skog. På alla för landsbygden centrala myndigheter förefaller det som om den sköna gröna entrismen gror, skriver Rickard Axdorff. Den tyske socialistiske studentledaren Rudi Dutschke myntade begreppet "den långa marschen genom institutionerna", en modell för entrism och infiltration. / NWT
    Läs mer