enskilt skogsägande

  • Välkommen till Lika villkor på SkogsSverige

    Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet, Skog
    Tina Sjöström, ansvarig för LIka villkor på SkogsSverige
    Under ämnet Lika villkor på SkogsSveriges webbplats finns kunskap om jämställdhet inom den skogliga arbetsmarknaden, inom området för enskilt skogsägande och inom utbildning och rekrytering. - Jag vill uppmana berörda inom skogssektorn att kontakta mig så kan vi visa era goda exempel på hur ni arbetar med jämställdhet på SkogsSveriges webbplats, säger Tina Sjöström, handläggare LIka villkor på skogsfakulteten hos SLU i Umeå.
    Läs mer