energiskog

 • Poppel med energi och växtkraft

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nytt forskningsprojekt kartlägger potentialen för poppel. Preliminära uppskattningar visar att den är 30 miljoner kubikmeter om året, vilket motsvarar en tredjedel av dagens totala avverkningsnivå. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Klimatnyttan med energi från flisad träbiomassa har beräknats

  Etiketter: Bioenergi
  Flis av energiskog och skörderester från skogsbruket kan ersätta fossila bränslen vid produktion av kraftvärme, vilket i det långa loppet är positivt för klimatet. Klimatnyttan med olika biobränslen varierar dock. Medan energiskog kan ha en kylande inverkan på klimatet direkt, gör skogsbränslen nytta mer på sikt. Det visar tidsdynamiska livscykelanalyser gjorda vid SLU. / SLU
  Läs mer
 • Angrepp i energiskog

  Etiketter: Skog
  Svampsjukdomar drabbar honplantor hårdare än hanplantor i odlingar av energigrödan korgvide (Salix viminalis). Det visar Kim Moritz i en avhandling från SLU. Han såg också att rådjur betade mer i odlingar med blandade han- och honplantor än i enkönade odlingar. Resultaten tyder på att odlare skulle kunna öka skörden genom att odla enbart hanplantor. / Lantbruksnytt
  Läs mer
 • Enbart manliga plantor ger högre skörd i energiskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svampsjukdomar drabbar honplantor hårdare än hanplantor i odlingar av energigrödan korgvide (Salix viminalis), visar Kim Moritz i en avhandling från SLU. Han såg också att rådjur betade mer i odlingar med blandade han- och honplantor än i enkönade odlingar. Resultaten tyder på att odlare skulle kunna öka skörden genom att odla enbart hanplantor. / Forskning.se
  Läs mer
 • Försök att gynna rovinsekter i salix förvärrade problemen med skadegörare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En odlingsåtgärd som forskarna trodde skulle gynna rovinsekter visade sig gynna skadeinsekterna ännu mer. Sådana bakslag kan vara tråkiga, men de ger också viktiga lärdomar om vikten av att förstå komplexiteten i varje enskilt odlingssystem. Om detta skriver en SLU-forskare idag i bloggen ” The Applied Ecologist's blog”. / SLU
  Läs mer
 • Här växer framtidens salix

  Etiketter: Bioenergi
  Efterfrågan av bioenergi kommer att öka både i Sverige och utomlands, spår Jordbruksverket och menar att där kan även svenskt lantbruk göra en insats. Växtförädlingsföretaget EWB i Svalöv arbetar med att ta fram nya sorter av den snabbväxande energiskogen salix och fick i juni fyra nya sorter godkända. / Lokaltidningen
  Läs mer
 • Förorenad mark perfekt för energiskog

  Etiketter: Bioenergi
  Resultat från ett nyligen genomfört EU-projekt visar att det går att minska risken för att föroreningar sprids i marken, genom att odla energiskog på de förorenade områdena. Kan energiskogen dessutom nyttjas som biobränsle kan utsläppen av växthusgaser tillika minska. / Recyclingnet.se
  Läs mer
 • Energiskog lyft för förorenad mark

  Etiketter: Bioenergi
  Det går att minska risken för att föroreningar sprids i marken genom att odla energiskog. Det visar resultat från ett forskningsprojekt som Statens geotekniska institut, SGI, har gjort. / ATL
  Läs mer
 • Pengar öronmärks för energiskog i Skåne

  Etiketter: Bioenergi
  Länsstyrelsen i Skåne har öronmärkt 100 000 kronor för plantering av energiskog. Skörden blir till el och fjärrvärme. / Helsingborgs Dagblad
  Läs mer
 • Energiskog nätverksträff, 12 mars, Skövde

  Etiketter: Bioenergi
  Inbjudan till en nationell träff om energiskog (salix och poppel), med fokus på användning, köparens behov och samverkan. En nätverksträff för landets salixaktörer. / Bioenergiportalen
  Läs mer

Sidor