Elmia

 • Mycket att lära av tyskt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Tyskland framhålls av miljörörelsen som ett föregångsland inom skogsskötsel. Samtidigt är Sverige en förebild för det tyska skogsbruket. De två länderna har mycket att lära varandra. / Elmia
  Läs mer
 • Ny ansvarig för Elmias skogsmässor

  Etiketter: Skog
  Jakob Hirsmark blir ny ansvarig för Elmias skogsmässor, däribland världens största internationella skogsmässa Elmia Wood, som arrangeras vart fjärde år i skogarna söder om Jönköping. / Elmia
  Läs mer
 • Effektivare skogsmaskiner krymper marknaden

  Etiketter: Skog
  Marknaden för skogsmaskiner i Sverige minskar. Det visar en genomgång av de senaste sex årens registreringar av skotare. Minskningen är i genomsnitt 16 procent. / Elmia
  Läs mer
 • Bayersk skogsmässa lockar många

  Etiketter: Skog
  Intresset är stort för skogsmässan KWF-Tagung, som arrangeras i Bayern den 9-12 juni. Mässan arrangeras vart fjärde år och är startskott för Elmia Wood 2017 på den internationella arenan. / Elmia
  Läs mer
 • Skogsprofilen blev delägare i skogens mötesplats på nätet

  Etiketter: Skog
  Skogsforums båda delägare Fredrik Reuter och Torbjörn Johnsen framför en värmländsk massavedsvälta.
  Skogsforum har fått förstärkning. Torbjörn Johnsen var fram till årsskiftet chef för Elmias skogsmässor. Nu går han in som delägare i landets största mötesplats för skogliga frågor på nätet.
  Läs mer
 • Nya gröna produkter med skogens råvaror

  Etiketter: Skog
  Råvaror och restprodukter från skogen väntas få stor betydelse för framtidens klimatsmarta produktion. Grön kolfiber, bioplaster, syntetisk bensin och ”teknikpratande” förpackningar är några av framtidsprodukterna som kommer att märkas på International Wood Biorefining Week i Stockholm den 24-26 maj nästa år. / Elmia
  Läs mer
 • Skogskändis lämnar Elmia

  Etiketter: Skog
  Torbjörn Johnsen, utvecklingschef och chef för skogsverksamheten på Elmia, har sagt upp sig. I tjugo år har han arbetet på Elmia och i drygt 18 år som chef för skogsverksamheten på Elmia och är ett välkänt ansikte i skogskretsar./ ATL
  Läs mer
 • Succédebut för Forest Romania

  Etiketter: Skog
  Det professionella skogsbruket i Rumänien har fått en efterlängtad mötesplats och utställarna är lyriska över den första upplagan av skogsmässan Forest Romania i Transsylvanien. / Elmia
  Läs mer
 • Olle Olsson med Röjdåfors AB blev årets Golden Logger

  Etiketter: Skog
  Olle Olsson, Röjdåfors AB blev 2015 års Golden Logger
  Av 20 nominerade skogsföretag valdes fem kandidater ut. Exempel på kriterier är att företaget ska vara ett svenskregistrerat företag med god likviditet och fler än tre anställda. En branschkunnig jury gjorde därefter djupintervjuer med de fem finalisterna. Tävlingen ”The Golden Logger” arrangeras av Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, tillsammans med Elmia. Olle Olsson med Röjdåfors AB blev årets Golden Logger på #SkogsElmia.
  Läs mer
 • Skogsindustrins viktigaste mötesplatser går samman – tre starka event under samma tak

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag, Skog, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Adforum, världsledande arrangör av mässor för massa- och pappersindustrin, och Elmia, som bland annat arrangerar mässor inom bioenergisektorn, har tecknat avtal om att sammanföra sina mässor för att skapa en stark och tidsenlig mötesplats för innovationer och nya användningsområden för råvaror från skogsindustrin. Med start 2016 arrangerar de tillsammans International Wood Biorefining Week den 24-26 maj på Stockholmsmässan. / Elmia
  Läs mer

Sidor