ekosystemtjänster

 • Skogr Kaupa vill skapa ett Blocket för skogens ekosystemtjänster

  Etiketter: Skog
  En hållbar råvarubörs där skogsägare smidigt kan få ut det fulla värdet av skogens ekosystemtjänster genom att hitta, verifiera och certifiera dem. Det är målet för startupbolaget Skogr Kaupa (som betyder ”köp skog” på vikingamål): "Vi vill skapa ett Blocket eller Hemnet för skogens ekosystemtjänster", säger Per Holger Dahlén, vd och medgrundare. / Skogs Kaupa
  Läs mer
 • Ekosystemtjänster i skogen – viktig helhetssyn, men trubbigt verktyg för prioriteringar i skogen

  Etiketter: Skog
  Begreppet ekosystemtjänster är ett pedagogiskt bra sätt att visa allmänhet och beslutsfattare att vi på många olika sätt är beroende av naturen. Däremot är det tveksamt om begreppet ger någon konkret vägledning för en skogsägare. Det är huvudbudskapet i en rapport som nyligen har publicerats. / Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
  Läs mer
 • Välkommen till Ute är inne i Jönköping 2019

  Välkomna till Ute är inne 2019 i Jönköping
  Välkommen den 29-30 augusti 2019 med temat utomhuspedagogik och ekosystemtjänster. I anslutning till Ute är inne arrangeras även ett forskningssymposium 28 augusti i Jönköping. / Utenavet
  Läs mer
 • Satsning på ekosystemtjänster gav tydliga resultat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  75 procent av 200 viktiga samhällsaktörer bedömer att kunskapen om ekosystemtjänster har ökat sedan 2014 samt att ekosystemtjänster kommer att ingå i fler beslut de kommande fem åren. Utvecklingen gäller beslut inom kommuner, byggbranschen och areella näringar./ Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Ägarstruktur viktig för framtida ekosystemtjänster

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Långsiktiga skogliga scenarier på landskapsnivå är användbara verktyg för skogsförvaltning och beslutsfattare. I scenarierna är det är viktigt att ta hänsyn till ägarstrukturen och dess inverkan på skogsskötseln. Tas inte hänsyn till hur ägare avser att sköta sin skog riskerar man att överskatta framtida avverkningsvolymer. / SLU
  Läs mer
 • Ekosystemtjänster ger en helhetsbild av Skellefteås mest besökta rekreationsområde

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skellefteå kommun ligger i framkant i Sverige genom sin unika studie över ekosystem-tjänster i Vitbergets mångfacetterade område. / Skellefteå kommun
  Läs mer
 • Forskare har räknat ut värdet av biologisk mångfald – lönsamt med bevarande

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Att sätta ett värde på ekosystemtjänster har varit populärt ett tag. Nu har en grupp forskare publicerat en studie i Scientific Advances där de även försökt sätta ett värde i dollar på minskad eller ökad biologisk mångfald. Slutsatsen är enkel: det är ekonomiskt lönsamt att bevara biologisk mångfald./ Natursidan
  Läs mer
 • Stadsbarn får skogsträdgårdar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Region Jönköpings Län har börjat utveckla förskolornas gårdar så att även barn som bor i stadsmiljöer ska få tillgång till växtlighet. Trädgårdarna har väckt intresse hos Forskningsrådet Formas som beviljat Jönköping University drygt 6 miljoner till ett forskningsprojekt. Forskarna ska undersöka och bedöma hur ekosystemtjänsterna används och hur gårdarna påverkar barnens hälsa./ Aktuellhallbarhet.se
  Läs mer
 • Formas finansierar fem nya kommunikationsprojekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Formas forskarråd har idag beslutat att bevilja medel till fem kommunikationsprojekt. Ett projekt avser en verktygslåda som ska hjälpa tjänstemän och planerare att värdera och prioritera mellan olika ekosystemtjänster och andra tjänster som stadens grönområden erbjuder så som rekreation och estetiska upplevelser. / Formas
  Läs mer
 • VÄRMDÖ: Nu står jätteträden säkra i Gustavsberg

  Etiketter: Klimat & Miljö
  De stora ekarna i Gustavsberg har funnits sedan 1600-talet. Nu har marken de står på skyddats genom fyra nya biotopskyddsområden. Att Gustavsberg har biotopskyddsområden inne i samhället är unikt i Sverige. – Man kopplar dem till ekosystemtjänster. Det är bra för klimatet att ha träd i stadsmiljö, säger Viveca Jansson, kommunekolog./ Mitt i
  Läs mer

Sidor