ekosystem

 • Hantering av skogsbränder i Europa - 17-20 i Tällberg

  Etiketter: Skog
  En internationell konferens, workshop och fältexkursion för jägmästare, beslutsfattare, planerare, forskare och studenter med intresse för bränder och dess effekter på biologisk mångfald, ekosystem och samhälle. Forskningsbaserad rådgivning med inriktning på kunskap om tidigare, nuvarande och framtida brandorganisation.
  Läs mer
 • Klimatförändringar orsakade många av istidens utdöenden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Människors jakt på föda har hittills ansetts vara den största orsaken till många större däggdjurs utdöende vid istidens slut. Men snabba växlingar mellan varma och kalla perioder kan ha varit en ännu större orsak som fått hela ekosystem att kollapsa, visar ny forskning vid Naturhistoriska riksmuseet. / Forskning.se
  Läs mer
 • Klimatförändringar: Att tro på och uppleva resulterar i anpassning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att kommunicera klimatförändringar och anpassning av europeiskt skogsbruk till klimatförändringarna är en utmaning. Förmågan till anpassning har hittills förståtts som hur träden och skogsekosystemen kan anpassa sig till klimatförändringarna och vilka socio-ekonomiska faktorer som styr hur vi anpassar vårt brukande av skogen. / SLU
  Läs mer
 • Extremväder hotar rika ekosystem

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Extrema väderhändelser som orkaner, skyfall och torka kommer att bli vanligare i takt med den globala uppvärmningen. Det ökar i sin tur risken för artutdöende – särskilt i artrika ekosystem som korallrev och tropiska regnskogar. / Forskning.se
  Läs mer

Sidor