ekosystem

 • Rovdjur i tid och rum – om rovdjurens roll i ekosystemet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Bodil Elmhagen, docent och forskare vid Zoologiska institutionen, föreläser om sin forskning kring rovdjur. Hur har de svenska rovdjursstammarna förändrats de senaste 200 åren och hur påverkar det andra arter? Vad spelar de stora rovdjuren för roll i ekosystem världen över? / Stockholms Universitet
  Läs mer
 • 30 års miljöövervakning visar luftföroreningarnas effekter i skogen

  Etiketter: Skog
  30 års studier av flera hundra observationsytor (obsytor) i svenska skogar har följt skogsskadeutvecklingen samt gett ett unikt material om vilka effekter luftföroreningar har haft på skogen och dess ekosystem fram till år 2013. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Forskarskola utvecklar nya industriella ekosystem

  Etiketter: Forskning & utbildning
  FORIC är en ny forskarskola vid Mittuniversitetet som sker i nära samarbete med näringslivet där doktorander ska öka konkurrenskraften hos deltagande företag. Nyligen var det start för de 14 första doktoranderna med handledare från akademin och näringslivet. / Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Landskapsansats för gröna infrastrukturer – från riktlinjer till praktik

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ordet infrastruktur för i första hand tankarna till system som omfattar vägar, järnvägar, internet, el-, telefon-, gas-, vatten- och avloppsnät, men omfattar även administrativa system och gränser. Begreppet infrastruktur är utomordentligt lämpligt även för ett hållbart nyttjande av ekosystem genom långsiktigt hållbar markanvändning. En grön infrastruktur är ett strategiskt planerat nätverk av områden som utformas och förvaltas för att tillgodose en rad olika ekosystemtjänster både på landsbygden och i stadsmiljöer. / Fakta Skog, SLU
  Läs mer
 • SLU-forskare belönas av Skytteanska Samfundet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Matthias Peichl vid institutionen för skogens ekologi och skötsel i Umeå belönas av Kungliga Skytteanska Samfundet. Prissumman är 30 000 kronor. Peichl bedriver forskning på utbytet av växthusgaser mellan ekosystem och atmosfären, något som har mycket stor betydelse för bedömningen av framtida klimatutveckling. / SLU
  Läs mer
 • Nyskapande projekt kan sätta fart på naturvården

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nu finns chansen för lovande projekt och idéer att testas och vidareutvecklas med hjälp av medel från Världsnaturfonden WWF – bidrag som förhoppningsvis ska sätta extra fart på naturvården. För att hejda förlusten av biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken krävs mer insatser och kanske även nya angreppssätt. Hur ska Sverige nå sina miljömål, hur får vi en hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystem, hur bevarar vi våra kulturlandskap och biologisk mångfald? / WWF
  Läs mer
 • Drygt 9 miljoner från Naturvårdsverket till SLU i Grimsö

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU-forskare har beviljats anslag i två av Naturvårdsverkets satsningar på prioriterade utmaningar i miljöarbetet: Styrmedel för miljöarbetet och Värdet av ekosystemtjänster. Projekten kommer att pågå fram till 2016. / SLU
  Läs mer
 • Möjligt att tjäna extra pengar på skogens svampar

  Etiketter: Skog
  Utan svamp ingen skog. Träd och svamp lever i symbios och hjälper varandra. Men svamparna kan också ha ett värde i sig, som extrainkomst. . . Fakta: Svampar •Haneringen av svampen är mycket viktig för ett bra pris. Undvik värme, vatten, tryck och hantering så mycket det går. Förvara svampen svalt och sälj den så fort som möjligt. •Skogsskötseln påverkar svamptillgången. Matsvamparna klarar gallring och blädning, men försvinner i samband med slutavverkning. Sen tar det 20-30 år innan de kommer tillbaka. •Inkomster från svampplockning är skattefritt upp till 12 500 kronor per person och år. För en familj på fyra personer kan det alltså innebära ett skattefritt tillskott på 50 000 kronor per år. •Svamp innehåller cirka 92 procent vatten, men också D-vitamin. 100 gram kantareller ger till exempel mer än dubbelt så mycket D-vitamin som motsvarande mängd lax. .. Svamp är en nödvändig del av skogens ekosystem. Svamparna och träden är förenade via rötterna i en symbios där svampen hjälper trädet med upptag av vatten och näring. / Skogsland
  Läs mer
 • Ny forskning visar på möjligheterna med kontinuitetsskogsbruk i Sverige

  Etiketter: Skog
  Nya studier visar på kombinationsvinster när flera trädslag växter tillsammans. Dessa visar sig nu bidra till både ökad tillväxt och stabilitet i skogen, samt en generell ökning av skogens ekosystemtjänster. Konferens & exkursion den 13 & 14:e maj, Göteborg. / Silvaskog
  Läs mer
 • Färre smågnagare oroar forskare

  Etiketter: Skog
  Svängningarna i antalet smågnagare har minskat dramatiskt den senaste tiden över hela Europa. Minskningen kan få allvarliga, långsiktiga effekter för hela ekosystem, befarar forskare. Trots att trenden för smågnagarna är nedåt var 2011 ett riktigt smågnagarår. Då skadades, enligt uppskattningar från Skogsstyrelsen, omkring 9 000 hektar i Västerbottens och Norrbottens län. Det motsvarar ett omplanteringsbehov på cirka 20 miljoner plantor i Västerbotten och cirka 2,5 miljoner plantor i Norrbotten./ ATL
  Läs mer

Sidor