ekosystem

 • Ny studie löser gammal klimatgåta om ekosystemens koldioxidupptag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  De globala ekosystemens förmåga att binda koldioxid regleras i hög utsträckning av näringsämnena kväve och fosfor. Ju mer begränsade växter är av dessa ämnen desto mer koldioxid stannar i atmosfären, istället för att absorberas av skogar och andra ekosystem. En ny studie kartlägger nu de globala mönstren kring denna kväve- och fosforbegränsning. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Skogsprojekt för att motverka klimatförändringarna hotar lokala ekosystem i Etiopien

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att öka mängden skog i utvecklingsländer med syfte att motverka klimatförändringarna har inte enbart positiva effekter, visar en ny studie som Stockholms universitet genomfört i södra Etiopien och som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology. Det kan också innebära ett hot mot biodiversiteten och alpina växters överlevnad. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Hoten mot världens ekosystem – hur kan vi vända den negativa trenden?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Detta seminarium den 18/10 görs i samarbete med Naturvårdsverket och informerar om FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) och om dess arbete i Sverige, med avsikt att öka det svenska engagemanget. / Naturhistoriska riksmuseet
  Läs mer
 • Samspelet mellan skog och vattendrag viktigt när natur restaureras

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Människans utnyttjande av skogar och vattendrag utarmar ekosystemens livsmiljöer, biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Många naturområden restaureras för att vända utvecklingen, men för att lyckas måste man ta hänsyn inte bara till det ekosystem som ska restaureras utan även till omgivande ekosystem. Detta enligt Umeåforskare som uppmanar ansvariga att inte restaurera näraliggande skogar och vattendrag var för sig utan att behandla dem som en helhet. Resultaten är publicerade i tidskriften BioScience. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Restaurering av ekosystem – hur kan vi lära av misstagen?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I en nordeuropeisk-nordamerikansk studie, ledd av Umeåforskaren Christer Nilsson, varnar man för att resultaten av ekologiska restaureringar inte dokumenteras tillräckligt. Forskarna pekar på att löpande och systematiska utvärderingar av kostnader, planering, genomförande samt effekter på ekosystemen är nödvändiga om man ska kunna ta vara på erfarenheterna inför nya restaureringsprojekt. Resultaten är publicerade i tidskriften Ecology and Society. / Umeå Universitet
  Läs mer
 • Källan till barrskogens näring identifierad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I våra barrskogar är det generellt stor brist på det viktiga näringsämnet kväve. Det betyder i praktiken att tillgången på kväve bestämmer hur produktiva skogarna är. En ny studie från Stockholms universitet har identifierat den cyanobakterie som genom symbios med mossor ger barrskogens ekosystem det livsviktiga näringsämnet. / Stockholms Universitet
  Läs mer
 • Arbeta smartare med gröna infrastrukturer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu är det dags att använda moderna verktyg när vi bygger upp landskapets gröna infrastrukturer. Uppgifter om den biologiska mångfalden i landskapet kan vi hämta från stora, öppna databaser, och det finns datorprogram som kan omvandla denna information till användbara kartor. Det möjliggör en smartare hänsyn till arter och ekosystemtjänster, menar forskare. / SLU
  Läs mer
 • Planeten har blivit grönare

  Etiketter: Skog
  Jordklotet har blivit lummigare de senaste 30 åren. Det visar satellitmätningar, enligt Vetenskapsradion. / ATL
  Läs mer
 • Skog slår ut gamla gräsmarker

  Etiketter: Skog
  Att plantera träd är inte alltid en bra för naturen. Särskilt när det sker i gamla och rika gräsmarker. Trädplanteringen kan hota den biologiska mångfalden och störa ekosystemet, skriver Sveriges radio vetenskap och miljö. / Skogsland
  Läs mer
 • Nedbrytningssvampar - det dolda livet i fallna träd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vilka svamparter som bryter ned gammalt trä förändras allteftersom träet bryts ned. Det här har konsekvenser för hur kol och näringsämnen cirkulerar i ekosystemet. Forskare från institutionen har därför undersökt hur mycket trä som är kvar efter 12 års nedbrytning av trästockar och även vilka svampar som finns i träet. / SLU
  Läs mer

Sidor