ekologisk kompensation

 • Utveckling av handelslösning för ekologisk kompensation: "Gynnar biologisk mångfald"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Idag saknas ett system för att på ett trovärdigt och kostnadseffektivt sätt kunna sälja och köpa ekologisk kompensation och klimatkompensation som gynnar biologisk mångfald. Men behovet är stort. Calluna AB går nu in med en stark konstellation och söker medel från Vinnova för att utveckla just detta – projektet EcoComp. "Vi håller tummarna att ansökan godkänns så att vi kan fortsätta ta fram det som behövs för att genomföra detta i stor skala i Sverige!", säger Maria Thorell på Calluna, idéutvecklare till EcoComp Steg 1. / Calluna
  Läs mer
 • Utredningen om ekologisk kompensation, M 2016:03 överlämnar i dag sitt betänkande

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses, SOU 2017:34. / SOU
  Läs mer
 • Ekologisk kompensation utreds på regeringens uppdrag

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regeringen har tillsatt en utredning för att kartlägga förutsättningarna för en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation. Utredningens förslag ska lämnas till regeringen 1 mars 2017. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Ekologisk kompensation och habitat banking – Välkommen på exkursion!

  Etiketter: Skog
  Ekologisk kompensation och habitat banking är uttryck som hörs allt oftare i samband med markanvändning, exploatering och naturvård. Men vad innebär begreppen och har de potential att bli praktiskt användbara verktyg för hållbar utveckling av skog och mark. Den 7:e september 2016 arrangerar Skogssällskapet i samarbete med Enetjärn Natur en exkursion om ekologisk kompensation och habitat banking i skogarna runt Göteborg. Det blir en heldag i fält med spännande utflyktsmål och möjlighet till diskussioner med deltagare från myndigheter, kommuner och näringsliv. Anmälan görs på https://www.skogssallskapet.se/utbildning--evenemang.html. Varmt välkomna!
  Läs mer
 • Habitatbanker – ett marknadsbaserat system för att kompensera för förlust av värdefull natur

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Marknader för ekologisk kompensation omsätter årligen flera miljarder på global nivå. Då ekologisk kompensation blir allt vanligare även i Sverige har Sveaskog, Boliden och Enetjärn Natur studerat hur ett svenskt habitatbanksystem för ekologisk kompensation skulle kunna byggas upp. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog undersöker marknad för svenskt habitatbanksystem

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Marknader för ekologisk kompensation omsätter årligen flera miljarder på global nivå. Då ekologisk kompensation blir allt vanligare även i Sverige har Sveaskog, Boliden och Enetjärn Natur studerat hur ett svenskt habitatbanksystem för ekologisk kompensation skulle kunna byggas upp. – För markägare kan nya affärsmöjligheter uppstå som alternativ till skogsbruk om efterfrågan på kompensationsmarker ökar, säger Jessica Nordin, affärsutvecklare ekosystemtjänster på Sveaskog, i ett pressmeddelande./ Sveaskog
  Läs mer
 • Utredning om effektivare ekologisk kompensation

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regeringen har gett Håkan Wåhlstedt i uppdrag att utreda förutsättningarna för en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation. / Regeringskansliet
  Läs mer