doktorand

 • Amerikanska doktorander studerar globala klimatproblem i Abisko

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Tolv doktorander från USA besöker under sommaren Umeå universitets Climate Impacts Research Centre, CIRC, i Abisko för att bygga grund för nya forskningssamarbeten. Projekten kommer främst att fokusera på arktiska sjöar och älvar och deras roll i koldioxidcykeln. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Hallå där Tinh Sjökvist, årets vinnare av Stora Linnéstipendiet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tinh Sjökvist är doktorand i skogsindustriella produktionssystem vid Linneuniversitet. Hon får stipendiet för sitt forskningsprojekt ”Virkesegenskaper hos gran för att minska förbrukningen av biocider i färg”. Projektet har som mål att minska miljöbelastningen från målade träprodukter. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Oväntad vändning i samverkan mellan Holmen Skog och SLU

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur påverkas den uppväxande skogen av bete från klövdjur? Det var frågan som Holmen skog hoppades att samarbetet med SLU skulle ge svar på. På en lyckad exkursion till ett älghägn utanför Gideå i Västernorrland visade doktoranden Michelle Nordkvist att samarbetet kan ge svar på hur insekterna påverkas också. – Roligt att vi kan skapa ytor för en viss typ av forskning som sedan leder till ny forskning som vi inte hade förutsett men kan ha nytta av, säger Peter Christoffersson på Holmen Skog. / SLU
  Läs mer
 • Kloning säkrar tillgång på frö

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Doktorand Johanna Carlsson är anställd av Svenska Skogsplantor och har ett forskningssamarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. "Min forskning handlar om att säkra tillgången på granfrö genom kloning av fröna." / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Tall och Gran sida vid sida..

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I ett nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Doktorand Oscar Nilsson om sin forskning. Oscar är doktorand i Skogsskötsel och skall under fyra år studera etablering och tillväxt på tall och gran. / SLU
  Läs mer
 • Tobias vill hjälpa plastindustrin - med trä

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin
  Doktoranden Tobias Moberg från Anderstorp kan allt om trädens minsta beståndsdelar. Nu ser han möjligheter att använda skogen till att göra plastindustrin mer miljövänlig. / VN.se
  Läs mer
 • Valmet Tissue Technology Award går till modifiering av lövvedsmassa för tissueproduktion

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Vinnaren av Valmet Tissue Technology Award tillkännagavs vid konferensen Tissue World i Barcelona, Spanien, den 17 mars, 2015. Utmärkelsen och prissumman på 25 000 USD gick till Abdus Salam, doktorand från North Carolina State University, USA. / Valmet
  Läs mer
 • Forskarskola utvecklar nya industriella ekosystem

  Etiketter: Forskning & utbildning
  FORIC är en ny forskarskola vid Mittuniversitetet som sker i nära samarbete med näringslivet där doktorander ska öka konkurrenskraften hos deltagande företag. Nyligen var det start för de 14 första doktoranderna med handledare från akademin och näringslivet. / Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Vindkraftsforskning: Hur blåser vindarna över skogen?

  Etiketter: Bioenergi
  När vindkraftverk byggs i skogsmiljö finns särskilda förhållanden att ta hänsyn till. I en ny avhandling av Johan Arnqvist, doktorand i meteorologi vid Uppsala universitet, presenteras ny kunskap om hur turbulensen över skog påverkas av den vertikala temperaturskiktningen. / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • Läs Naturvetarnas undersökning av Naturvetare som examinerades 2010/2011

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Andelen heltidsarbetande är störst bland naturvetare inom skog och datavetenskap/matematik, medan andelen doktorander är betydligt högre bland fysiker samt naturvetare inom biologi och hälso- och sjukvård. Det är få eller inga arbetssökande bland de som är inriktade mot djur, livsmedel, skog, lantbruk/trädgård samt hälso- och sjukvård. (länk till pdf-dokument) / Naturvetarna
  Läs mer

Sidor