doft

  • Dofter avslöjar vilken skog som är mest värdefull att bevara

    Etiketter: Skog
    Det är väldigt få orörda skogar kvar och för att vi ska få ett motståndskraftigt samhälle i framtiden måste vi rädda de områden där den biologiska mångfalden är som värdefullast, säger Nils Ryrholm. professor i biologi. / Högskolan i Gävle.
    Läs mer