doft

 • Doften avslöjar skadegöraren

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Genom att identifiera doften från sjuka träd kan skadegöraren spåras. Doktorand Ida Nordström utvecklar metoden. Ida Nordström, doktorand hos SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp, arbetar med nya metoder för att hitta skogliga skadegörare. / Skogen.se
  Läs mer
 • Dofter avslöjar vilken skog som är mest värdefull att bevara

  Etiketter: Skog
  Det är väldigt få orörda skogar kvar och för att vi ska få ett motståndskraftigt samhälle i framtiden måste vi rädda de områden där den biologiska mångfalden är som värdefullast, säger Nils Ryrholm. professor i biologi. / Högskolan i Gävle.
  Läs mer