distriktschef

 • Niklas ger skogsägare bra affärsmöjligheter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Niklas Ringborg är jägmästare och distriktschef på Landshypotek Bank.
  Niklas Ringborg är distriktschef på Landshypotek Bank, som är experter inom skogsfinansiering. – Mitt jobb passar perfekt för en jägmästare då förståelse för skogsägares förutsättningar är viktigt. För mig har jägmästarutbildningen givit mig en bra grund att stå på samtidigt som jag har fått kontakter och nätverk. Att studera till jägmästare är något utöver det vanliga!
  Läs mer
 • Extra fältkontroller av avverkningsanmälningar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför just nu kontroller av alla avverkningsanmälningar som rör skog i Blekinge. Detta för att ytterligare förbättra hur urvalet görs för fältbesök och verka för att bättre miljöhänsyn tas. – Vi vill få en bättre bild av hur avverkningsanmälningarnas hänsynsredovisning, det vill säga hur man planerar att ta hänsyn till natur- och kulturvärden, stämmer överens med den hänsyn som ska tas enligt skogsvårdslagens bestämmelser. Genom att kontrollera alla får vi en uppfattning om hur vi ska göra våra urval inför kommande fältbesök, säger Johan Harrysson, distriktschef, Skogsstyrelsen. /
  Läs mer