digitalisering

 • Nybildat företag erbjuder digitalt stöd till små aktörer i skogsbranschen

  Etiketter: Skog
  Det nybildade företaget Svensk Virkesadministration AB ger mindre aktörer i skogsbranschen möjlighet att hänga med i digitaliseringen och leva upp till de krav som den ställer, samtidigt som de själva kan fortsätta ägna sig åt sin kärnverksamhet. "Vi ska erbjuda skogsbranschen hög kompetens och kvalitet inom administration av virkesflöden och dess tillhörande affärer, med hög leveranshastighet", säger Lina Sundberg, VD. / Svensk Virkesadministration
  Läs mer
 • Nationella innovationsrådet och BizMaker i möte om skog och digitalisering

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 30 september medverkar BizMaker vid Nationella innovationsrådets regionala möte med fokus på Västernorrland. Mötet leds av statsministern och deltar gör även näringsministern och digitaliseringsministern. – Att mötet denna gång handlar om Västernorrland är på grund av våra två främsta styrkeområden, skog och digitalisering, säger Matts Nyman, vd. / BizMaker
  Läs mer
 • Skogens digitala möjligheter för skogsbrukets värdekedja

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket, och därigenom bidra till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi. Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Forskningen sker i fyra arbetspaket – Skogliga fakta, Effektivt skogsbruk, Skogens och skogsprodukters värden samt Koordinering och kommunikation. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Välkommen till Mistra Digital Forest programkonferens

  Etiketter: Skog
  I december håller programmet Mistra Digital Forest sin andra programkonferens. Temat är automation och innovation i digitaliseringen av skogsbruket. Konferensen äger rum den 4 december kl. 09:00 – 16:00 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Europas mest digitaliserade flisfabrik – det är visionen i Mönsterås

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Renseriet (flisfabriken) i Mönsterås ska vara Europas mest digitaliserade innan 2020 är slut. I alla fall om planerna går i lås och hittills är man på god väg. - Vi har infört flera digitala verktyg och har tack vare detta bättre kontroll på ved- och fliskvaliteten, färre produktionsstörningar och en säkrare arbetsmiljö, säger Johan Sjögren, produktionschef för flis och biobränsle./ Papperochmassa.se
  Läs mer
 • Digitalisering av skogsindustrin när drönare kartlägger skogsarealer

  Etiketter: Skog
  Att kartlägga stora skogsarealer är något av det mest tidskrävande inom skogsbruket då faktainsamlandet görs manuellt. Företaget Deep Forestry har utvecklat en drönare som med stor noggrannhet kan kartlägga skogsbeståndet, vilket innebär en drastisk effektivisering av hela processen. / Bizmaker
  Läs mer
 • Skogsbranschens digitalisering i fokus på konferens

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid konferensens Skogens digitalisering kommer ny forskning från Göteborgs universitet presenteras som visar hur digitaliseringen förändrar premisserna för hur skogsbolagen kan göra affärer i framtiden. Följdeffekterna är att tidigare konkurrenter kan ses som potentiella samarbetspartners. / Göteborgs universitet
  Läs mer
 • Länsstyrelsen ska få ut folk i skogen med digitalisering

  Genom att jobba mer med digitalisering hoppas länsstyrelsen i Stockholm kunna locka fler ut i naturen. Nu tas även första steget för att alla kommuner i länet ska ha en gemensam regional friluftsstrategi, rapporterar SVT Nyheter Stockholm. / SvD
  Läs mer
 • Virkesbörsen släpper bok

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu lanserar Virkesbörsen en bok om digitalisering, skogen och virkesköp! / Virkesbörsen
  Läs mer
 • Frida forskar om skogsindustrins digitalisering

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Frida Magnusdotter Ivarsson är doktorand på institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet. Sedan januari i år forskar hon om hur digitaliseringen påverkar skogsindustrin./ Process Nordic
  Läs mer

Sidor