dialog

 • DEBATT: ”Bara förlorare i dagens debatt om skogen”

  Etiketter: Skog
  Att strida om hyggen, hyggesfritt eller bombmurklan är inte konstruktivt, utan motverkar möjligt samförstånd. Det behövs ett nytt ledarskap för skogen, skriver ett flertal debattörer./ SvD
  Läs mer
 • Reflexivt skogsbruk visar ny väg

  Etiketter: Skog
  Skogens många och ibland motstridiga mål kommer att kräva nya metoder för sam­arbete och dialog. En ny bok föreslår reflektion och nya synsätt./ Skogen
  Läs mer
 • Så kan naturvärden säkras under pausen med nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen och skogsbruket är överens om hur man kan förhindra att skogar med de högsta naturvärdena avverkas. Detta efter beslutet att ta en paus med inventering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Skogsstyrelsen beskriver hur det ska gå till./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Dialog för landskap - kommunikation och delaktighet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Är du naturvägledare, aktiv i en ideell förening eller i en lokal intressegrupp? Vill du engagera många i en dialog om landskapets värden? / CNV
  Läs mer
 • Givande möten – Gransjöverken på Linnéuniversitetet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin
  I dialogen mellan näringsliv och akademi sås frön som kan växa sig stora. Gransjöverken, ett av sågverken i Emmaboda kommun, valde att lägga delar av sitt styrelsemöte på Linnéuniversitetet. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Opinion: Dialogen visar vägen för ett bättre miljöarbete i skogen

  Etiketter: Skog
  Vi är inne i en skogspolitiskt turbulent period. En del ropar på helt ny skogspolitik och i den pågående miljömålsberedningen diskuteras ökad detaljreglering av skogsbruket. / Skogsland
  Läs mer
 • Respekt och kunskap förbättrar dialogen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen redovisar i dagarna regeringsuppdraget om förbättrad dialog och samverkan mellan skogsbruk och rennäring. Det finns ett fortsatt behov av att stärka dialog och samverkan mellan skogsbruk och rennäring och att öka ömsesidig respekt och förståelse, slår Skogsstyrelsen fast i sin rapport till regeringen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hjälp oss förbättra verksamheten!

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Vad tycker du är viktigt på hållbarhetsområdet? Hjälp oss att prioritera och fokusera på rätt saker. SCA anser att en aktiv och konstruktiv dialog med intressenter som anställda, kunder, konsumenter och investerare förbättrar hur vi formulerar och implementerar vår affärsstrategi. / SCA
  Läs mer
 • Dialog och ömsesidig respekt är nyckeln

  Etiketter: Skog
  Bröderna Bo-Göran och Curt-Lennart Stenman har idag lämnat in en intresseanmälan enligt Kometprogrammet för sin skogsfastighet i Änok. Att bröderna nu öppnar för en dialog om en helhetslösning genom ett ombud är ett stort framsteg och en ny möjlighet för alla parter. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Kanada och Sverige - dialog om utveckling av sektorerna

  Etiketter: Skog
  Konferensen är högaktuell med tanke på den pågående debatten om skogsbruk i svenska medier. En kanadensisk delegation på 20 personer kommer till Stockholm för att i dialog med de svenska deltagarna belysa avgörande faktorer som påverkar utvecklingen. Förmiddagen inleds av Kanadas ambassadör och behandlar innovationsprocesser och investeringsstrategier. Här talar bl a Don Roberts om en investerares kriterier för att satsa på skogsektorn. Eftermiddagen inleds av Minister Erlandsson och behandlar den kanadensiska och svenska förvaltningsmodellen. Den skickliga talaren Avrim Lazar beskriver processen kring The boreal agreement. Sten Nilsson gör även en analys av sektorns framtid.
  Läs mer

Sidor