DI Debatt

  • Tung markering: "EU:s taxonomi hotar Sveriges bioenergi och EU:s klimatmål"

    Etiketter: Politik & Ekonomi
    Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla kommande beslut inom EU, skriver företrädare för skogs- och bioenergiindustrin i en tung markering på DI Debatt: "Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla kommande beslut inom EU. Den svenska regeringen måste få kommissionen att ta bort de återstående restriktionerna mot biobränslen." / Dagens Industri
    Läs mer