designprojekt

  • 4,5 miljoner till designprojektet Trollsyn i hjärtmarkerna

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Hur kan vi hitta ett sätt att leva MED naturen istället för av den? Hur kan vi formge och bygga utan att förbruka? Vad kan folksagor och sägner lära oss om en smartare resursanvändning? Det är fokus i ett nytt forskningsprojekt där Linnéuniversitetet samarbetar med konst-, design- och arkitekturgruppen MYCKET. Projektet har beviljats 4,5 miljoner från Vetenskapsrådet. / Linnéuniversitetet
    Läs mer