Dalarna

 • Ny förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har reviderat den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur tillsammans med en arbetsgrupp från Dalarnas viltförvaltningsdelegation. Den nya planen gäller från 30 september 2020 fram tills att ny förvaltningsplan är beslutad. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • ​Efter möte i Dalarnas viltförvaltningsdelegation – förslag till nya älgförvaltningsområden dröjer

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län väljer att återremittera frågan om delvis nya gränser för länets älgförvaltningsområden till viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp. Syftet är att skapa färre och större älgförvaltningsområden i länet. Vissa av länets 16 älgförvaltningsområden har varit alltför små och dessutom har naturliga eller skapade gränser saknats mellan dem. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Ny klövviltsplan för Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen Dalarna har genom länets viltförvaltningsdelegation antagit en ny klövviltsplan för länet som ersätter de tidigare separata planerna för de olika viltslagen. Klövviltsplanen ger råd, vägledning och målsättningar för förvaltningen av kronhjort, älg och vildsvin. Syftet är att hitta en balans mellan rika naturupplevelser, klokt utnyttjande av klövviltet som resurs och minimerade skador på skogs- och jordbruk. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Dalarnas fjällnära skog har höga naturvärden, visar ny inventering

  Etiketter: Skog
  Det finns över 500 000 hektar skyddsvärd produktiv skog i områden nära fjällen i Sverige. Det visar en ny inventering som Naturvårdsverket har gett i uppdrag åt länsstyrelserna i Dalarna, Västerbotten, Jämtland och Norrbotten att utföra. Inventeringen ger viktig kunskap både till markägare och till de myndigheter som arbetar med att skydda och bevara natur. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Beslut om nytt naturreservat: Stormorvallen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om ett nytt naturreservat: Stormorvallen, som ligger vid Fulufjällets nationalpark. Stormorvallens naturreservat består till stor del av marker som är opåverkade av modernt skogsbruk och här finns fjällnaturskog med många gamla träd och höga naturvärden. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Idag börjar älgjakten i södra Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Måndagen den 12 oktober är första dagen på årets älgjakt i länets södra delar. Under årets älgjakt – som håller på fram till sista januari nästa år – ska runt 7 000 älgar fällas i Dalarna. Jakten i de norra delarna av Dalarna har redan pågått ett tag, då den började måndagen den 7 september. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Idag börjar älgjakten i norra Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Älgjakten i de norra delarna av Dalarna startar alltid den första måndagen i september, vilket i år är måndagen den 7 september. I de södra delarna av länet sker jaktstart den andra måndagen i oktober som i år är den 12 oktober. Cirka 7 000 älgar är planerade att fällas i Dalarna under årets älgjakt, som håller på fram till den 31 januari 2021. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Fjällnära skog inventeras

  Etiketter: Skog
  I sommar har Länsstyrelsen i Dalarnas län fått i uppdrag av Naturvårdsverket att inventera skog i och i anslutning till det fjällnära området. Uppdraget är en följd av Skogsutredningen – en statlig utredning som regeringen beställt. Utredningen har begärt in uppgifter från fjällänen om omfattningen av fjällnära skogar med höga naturvärden. / Länsstyrelsen Dalarnas Län
  Läs mer
 • Länsstyrelsen genomför naturvårdsbränning väster om Ludvika

  Etiketter: Skog
  Lördag den 15 augusti genomför Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i Skattlösbergs stormosse, ett Natura 2000 område som ligger mellan Ludvika och Fredriksberg. Bränningen pågår under större delen av dagen och kommer orsaka rökutveckling som är synlig för närboende och förbipasserande. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Arbetskraft fördelas om för att hjälpa skogsbruk och lantbruk

  Etiketter: Skog
  Den pågående pandemin ställer samhället inför nya utmaningar. Samtidigt som många varslas eller förlorar sina arbeten finns det branscher som ropar efter arbetskraft då rörelse mellan olika länder begränsas. I ett samarbete gör myndigheter i Dalarna en satsning för att matcha arbetsgivarnas behov med den tillgängliga arbetskraften. / Länsstyrelsen Dalarnas Län
  Läs mer

Sidor