Dala-Demokraten

 • Mellanskogs ordförande får svar: "Det är ingen klimatfråga - det är klimatkris!"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogarna är avgörande för att lösa klimatfrågan, skrev Karin Perers, ordförande i Mellanskog, nyligen i Dala Demokraten. Nu får hon svar av Björn Magnusson (S), Vansbro. Denne skriver: "Skogsbrukets produktion och främjandet av biologisk mångfald har mycket lite att göra med att lösa klimatkrisen. Om klimatnyttan är prioritet 1, är betydligt minskade avverkningar ytterst nödvändigt. Minskad avverkning totalt innebär att många (tusen) enskilda avstår från avverkning. Därför måste de på något sätt kompenseras/ersättas för det. Ett första steg är att klimatnyttan får ett konkret mätbart värde applicerbart på alla skogsägare. / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Besparingsskogen - en unik företeelse i Dalarna

  Etiketter: Skog
  Under 1800-talet genomfördes omfattande storskiften i Dalarna. Bakgrunden var att med industrialiseringen följde att plötsligt fick skogen ett ekonomiskt värde.På förslag från dåvarande landshövding fick alla avsätta en tredjedel av sin mark i besparingsskog, vilket skulle användas till socknens gemensamma utgifter. / Dala-Demokraten
  Läs mer