corona

 • Efter stor vånda - Interpack ställs in

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Osäkerheten bland företagen på grund av hög smittspridning blev för stor. / Packnet
  Läs mer
 • Sveaskogs initiativ i coronatider

  Etiketter: Skog
  Sveaskog är Sveriges största skogsägare med drygt 800 medarbetare, 300 entreprenörer och drygt 40 kontor över hela landet. Coronapandemin påverkar hela världen och även oss. Vi har därför genomfört en mängd insatser för vår egen personal, kunder, entreprenörer och de som är verksamma på våra marker såsom jägare, fiskare och naturturismföretag. / Sveaskog
  Läs mer
 • Elmia Wood flyttar till juni 2022

  Etiketter: Skog
  Elmia Wood är en internationell arena och en av skogens främsta mötesplatser i världen. Med anledning av Coronapandemin och dess påverkan på resande och allmänna sammankomster, har Elmia AB beslutat att flytta Elmia Wood till 2-4 juni 2022. / Elmia
  Läs mer
 • Corona-effekterna ser ut att bli väldigt olika för träförädlande företag

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Pandemin gjorde att virkesköpare blev mer försiktiga och även skogsägarna blev mer avvaktande. På det stora hela verkar skogsindustrin klarat krisen förhållandevis väl och ser med stor sannolikhet ut att prestera än den generella ekonomiska utvecklingen. / Virkesbörsen
  Läs mer
 • ​Pandemin kan göra fler till jägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Coronapandemin gör att vi ska träffas utomhus och hålla avstånd till varandra. – Jakt är extra mycket rätt, just nu. Du lär dig mer om naturen, får uppleva spännande saker, samt får närproducerat hållbart och klimatsmart kött. Och du kan göra det trots en pågående pandemi. Intresset för att börja jaga kommer troligen att öka i höst, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Fjällföretag arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen efter Coronavåren

  Etiketter: Skog
  Företagare inom besöksnäringen i fjällkommunerna gör under sommaren arbeten i naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Åtgärden är ett sätt att stötta mindre företag som drabbats hårt av minskat antal besökare till följd av Coronautbrottet. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Sveaskog erbjuder sommarjobb för ekonomiskt drabbade av corona

  Etiketter: Skog
  Adam och Sandra är två av sex personer som ska sätta fler än 140 000 plantor i Smedjebacken och Fagersta trakten under sommaren. <br /> / Sveriges Radio
  Läs mer