CNV

 • Människans spår i landskapet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Hur hittar man berättelserna om människan och naturen i landskapet? För dig som vill lära dig mer om hur man hittar dessa berättelser arrangerar CNV i samarbete med Centrum för biologisk mångfald och Gamla Uppsala museum ett seminarium om Människans spår i landskapet. / SLU
  Läs mer
 • Kurs i interpretation 11-12 maj

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Detta är en kurs för dig som arbetar med guidning inom natur eller kulturmiljö och vill utveckla dina förmåga att guida. En blandning av teori och övningar kring interpretation ger dig konkreta verktyg för att planera, genomföra och utvärdera guidningar på ett strukturerat och tematiskt sätt. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Människans spår i landskapet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur hittar man berättelserna om människan och naturen i landskapet? För dig som vill lära dig mer om hur man hittar dessa berättelser arrangerar CNV i samarbete med Centrum för biologisk mångfald - ett seminarium om Människans spår i landskapet. / Centrum för naturvägledning, SLU
  Läs mer
 • CNV samlar kunskap

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Under 2015 har CNV satsat extra mycket på ekosystemtjänster. Seminarier, workshops, en länksamling och nätverkssamverkan är exempel på aktiviteter vi genomfört på temat och som du kan läsa mer om på hemsidan. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Varför ska naturvägledare prata om ekosystemtjänster?

  Mänskligheten är en del av biosfären och formar den. Från det lokala till det globala, historiskt och i framtiden. På samma gång är vi fullständigt beroende av biosfärens förmåga att upprätthålla mänsklig välfärd och utveckling. Utmaningen idag är att människans aktiviteter förändrar jordens geologiska, biologiska och hydrologiska processer, och det riskerar mänskligt välstånd. Vi har byggt samhällen och system som inte väver in planetens fungerande, vilket till exempel forskningssyntesen ”Planetary Boundaries” visar. / CNV
  Läs mer
 • Seminarium om känsliga ämnen och naturvägledning: 8-9 oktober, Läckö

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Rovdjurspolitik och klimatångest. CNV bjuder in till ett seminarium om betydelsen av och konsten att inkludera och hantera känsliga och kontroversiella ämnen i naturvägledning. Praktiska verktyg, diskussioner och internationella utblickar står på programmet. / CNV
  Läs mer
 • Svar på debattinlägg: Gör Naturguide till en egen inriktning!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svar med anledning av artikeln i DN den 29 mars med fokus på ersättningar till friskolor med Naturbruksprogrammet. Realgymnasiet har redan innan Gymnasiereformen 2011, drivit frågan gentemot Skolverket att det bästa för eleverna vore att yrkesutgången Naturguide skulle bli en egen inriktning inom Naturbruksutbildningen. Inte som nu, en yrkesutgång inom Naturbruksprogrammets inriktning Skog. Vår utgångspunkt var att eleverna då skulle få den bästa utbildningen. / Realgymnasiet
  Läs mer
 • Anmälan öppen till Naturvägledning för yrkesverksamma 2015

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu kan du anmäla dig till universitetskursen Naturvägledning för yrkesverksamma, 3hp. Kursen ges på distans i höst, med två träffar i Uppsala och självständiga övningar däremellan. Du får verktyg att analysera och problematisera naturvägledningens metoder för guidning, utställning samt planering, genomförande och utvärdering av naturvägledningsverksamhet. Kunskaperna tillämpas i övningar. Läs mer och anmäl dig på antagning.se. / CNV
  Läs mer
 • Dialog för landskap - kommunikation och delaktighet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I landskapet möts olika värden, tillgångar och synsätt. Hur kan olika perspektiv synliggöras och berika en diskussion om landskapets historia och framtid? Vad går att enas om och varför går åsikterna isär? Under kursen undersöker vi hur du med din naturvägledning kan öka lokal delaktighet, medborgarinflytande och skapa lokal förankring av landskapets värden. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Kommunikation om skog - i skogen!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Anders Arnell, CNV och Åsa Godeau, SiS är arrangörer för seminariet
  Seminariet på KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, berörde olika metoder för naturvägledning och utomhuspedagogik. Syftet var att lyfta fram goda exempel och diskutera praktiska och strategiska kommunikationsmetoder samt att skapa en mötesplats och ett utvecklingsforum. Intresset för skogens sociala värden är större än någonsin och därmed behovet av att samarbeta kring kommunikationsfrågor. Seminariet vände sig till de som arbetar med kommunikation/naturvägledning/pedagogik/sociala värden i skogslandskapet. Ett flertal föredragshållare berättade om sina erfarenheter och dagen avslutades med en workshop. Centrum för naturvägledning, CNV, Föreningen Skogen och Skogen i Skolan var arrangörer.
  Läs mer

Sidor