CNV

 • Givande utbyte mellan naturvägledare från Sverige och Minnesota

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Genom ett långvarigt organiserat samarbete mellan vänstäderna Uppsala och Minneapolis-Saint Paul och initiativ från Susan Senecah, amerikansk gästprofessor i miljökommunikation vid SLU, har ett utbyte kommit till stånd mellan naturvägledare från Uppland/Gävleborg och Minnesota. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Uppskjuten: Interpret Europes konferens 2020

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Observera att årets Interpret Europe-konferens har blivit skjuten på framtiden på grund av Corona-situationen i Europa. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Seminarium: Naturvägledning och hälsa i skyddad natur 1-2 september

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Välkommen till ett praktiskt inriktat seminarium om naturvägledning och den skyddade naturens potential att bidra till folkhälsa. Seminariet riktar sig till alla med intresse för naturvägledning och hälsa, och som vill ordna eller redan ordnar aktiviteter i skyddade naturområden. / CNV
  Läs mer
 • Platsens röster

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vem är det som presenterar platsen för besökare? Ofta förmedlas informationen med ett fackspråk som visar att avsändaren är kunnig och påläst. Men orden för att beskriva naturen har fått nytt liv, inte minst genom Thomas Öberg som förnyat skyltspråket med inspiration från museiutställningar. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Ny bok för ännu bättre naturvägledning i Norden

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvägledning handlar om att använda naturupplevelser för att öka människors kunskap och engagemang, och stärka deras relationer till naturen. Det handlar också om levande samtal i och om våra landskap, och hur vi brukar dem. Idag lanseras en ny bok som lyfter naturvägledningens potential och inspirerar till mer och ännu bättre upplevelser i Nordens natur- och kulturlandskap. Boken har tagits fram av SLU Centrum för naturvägledning i samarbete med nordiska kollegor. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Kärrkosmos - ett lekfullt möte med våtmarken

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Med konsten kan vi närma oss naturen genom personlig upplevelse och nyfikenhet. Besökare eller deltagare kan upptäcka andra sätt att se och det kan skapa ett nytt intresse för platsen och naturen. I ljudinstallationen Kärrkosmos har Arena Baubo skapat ett möte mellan natur, kultur och konst med deltagarens upplevelse i centrum. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Seminarium om natur- och kulturstigar 21-22 november 2019

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Välkommen till ett seminarium i ett ämne som engagerar många natur- och kulturvägledare. Seminariet består av en heldag med presentationer och diskussioner på Naturhistoriska riksmuseet 21 november samt en fältdag i Täby och Stockholm 22 november. Det går bra att anmäla sig till hela seminariet eller enskilda dagar. Begränsat antal deltagare! / SLU
  Läs mer
 • Workshop i Limnisk Pedagogik - Från källa till hav

  Etiketter: Klimat & Miljö
  SLU Centrum för naturvägledning (CNV) bjuder tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten in till en workshop i limnisk pedagogik. / SLU
  Läs mer
 • Naturupplevelser och möten med djur som resurs för välmående

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Välkommen till ett seminarium om naturvägledning och hälsa med koppling till naturupplevelser inklusive möten med djur, som CNV anordnar tillsammans med SLU:s forskningsplattform Framtidens djur, natur och hälsa. / CNV
  Läs mer
 • Universitetskurs Naturvägledning för yrkesverksamma

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Tionde året för den uppskattade kursen Naturvägledning för yrkesverksamma! Kursen som hålls på SLU i Uppsala arrangeras av CNV i samarbete med Avdelningen för miljökommunikation. Första kursträffen 12-13 september och andra träffen 5-6 december. Där emellan arbetar du med självständiga hemuppgifter. / CNV, SLU
  Läs mer

Sidor