cirkulärt kretslopp

  • Parlamentet vill skärpa kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi

    Etiketter: Politik & Ekonomi
    EU-parlamentet har kommit med sina medskick till EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen är en viktig del av Green deal och kommer ge upphov till nya lagar och policys. Parlamentet betonar att kriterier och mål som införs ska vara produkt- eller sektorspecifika. Kai-Yee Thim, produktdirektör på Skogsindustrierna: "Jag tolkar det som att parlamentet lyfter in behovet av mångfald, att man inte från politiskt håll kan smeta ut samma krav på alla produkter utan måste utgå från vad som är relevant för respektive produkt. Det ger skogsnäringen förutsättningar att bygga vidare på vårt cirkulära kretslopp." / Skogsindustrierna
    Läs mer