Chalmers

 • Energi och innovationer kan lyfta svensk pappersindustri

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svensk pappers- och massaindustri har stora möjligheter att stärka sin konkurrenskraft genom att koppla ihop innovationsarbetet med energibesparingar. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt där forskare på LiU samarbetat med kollegor på Chalmers och RISE. / LiU
  Läs mer
 • Poröst skum fångar in koldioxid effektivt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den porösa, öppna strukturen ger hög förmåga att adsorbera koldioxid. Ett slags biobaserat hybridskum, med högt innehåll av så kallade zeoliter, har tagits fram av forskare från Chalmers och Stockholms universitet. - I det nya materialet har vi kombinerat zeoliters goda förmåga att fånga in koldioxid med cellulosans starka mekaniska egenskaper vilket ger ett hållbart, lättviktigt och stabilt material med hög återanvändningsgrad, säger Walter Rosas Arbelaez, doktorand på Chalmers. / Forskning.se
  Läs mer
 • Trä stärker sin position i forskarvärlden

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Chalmers tekniska högskola samt branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen, TMF, finansierar tillsammans en ny forskningsassistent inom träområdet. Dr. Robert Jockwer som tidigare arbetat på ETH i Zürich , tillträder tjänsten på Chalmers i februari 2019 och kommer främst att arbeta med utbildning och forskning inom träkonstruktion. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Stora arealer brasiliansk regnskog kan förlora sitt skydd

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Upp till femton miljoner hektar regnskog i Amazonas riskerar att förlora sitt skydd, visar en ny studie där forskare från Chalmers och KTH har samarbetat med forskare vid universitetet i Sao Paulo, Brasilien. Det motsvarar mer än hälften av Sveriges sammanlagda skogsareal. / Chalmers
  Läs mer
 • Befintliga biopannor skulle kunna klara hela Sveriges omställning till förnybara bränslen

  Etiketter: Bioenergi
  – Potentialen är enorm! Enbart i svenska befintliga energianläggningar skulle vi kunna producera förnybart bränsle som motsvarar 10 procent av världens flygbränsle om en sådan här omställning genomförs fullt ut, säger Henrik Thunman, professor i energiteknik på Chalmers. / Chalmers
  Läs mer
 • 300 miljoner till nya material

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nio forskare får dela på nära 300 miljoner kronor i utlysningen ”SSF - Material för energitillämpningar”. Andreas Dahlin, Chalmers, har tilldelats 30,7 miljoner kronor för projektet Böjbart elektroniskt papper i färg. / Mentor
  Läs mer
 • Repliker. ”Skoglig bioenergi central i klimatarbetet”

  Etiketter: Klimat & Miljö
  REPLIK DN Debatt 12/9. Anders Lindroth och Christina Moberg ger en felaktig beskrivning av klimateffekten av svenskt skogsbruk och skoglig bioenergi. Tvärtemot vad författarna påstår så behöver bioenergianvändningen öka för att ytterligare bidra i den omställning som krävs för att vi skall nå klimatmålen, skriver 18 forskare. / DN
  Läs mer
 • Storsatsning på forskning och kompetensuppbyggnad inom svensk bioekonomi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Som nationell plattform ska Treesearch bli Sveriges största satsning på forskning samt kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. I ett första steg hålls på onsdag ett seminarium där bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltar tillsammans med företrädare för näringsliv och forskare från KTH, Chalmers och Linköpings Universitet. / Chalmers
  Läs mer
 • Hela färgskalan på böjbart elektroniskt papper

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Mindre än en mikrometer tunt, böjbart och med en färgåtergivning på samma nivå som i vanliga LED-skärmar, men ändå med bara en tiondel av energiförbrukningen hos en Kindle-läsplatta. Forskare på Chalmers har utvecklat grunden till ett nytt elektroniskt ”papper”. / Papernet
  Läs mer
 • Ny professur i träbyggnad på Chalmers

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Chalmers Tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad. Professuren ska leda forskning och forskarutbildning vid Chalmers inom träbyggnad med särskild inriktning på konstruktionsteknik. Syftet är att föra upp forskningen kring träbyggnad på Chalmers till en internationellt framstående nivå. / TMF
  Läs mer

Sidor