certifiering

 • Beslut hotar vindkraftverk

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ett totalstopp för vindkraft i FSC-certifierad skog. Det kan bli följden av internationellt beslut, enligt certifieringsföretag (ATL)
  Läs mer
 • Fler privata skogsägare ansluter sig till FSC

  Etiketter: Skog
  Aktuell statistik för FSC-certifierad skog i Sverige finns nu på Svenska FSC:s hemsida. Statistiken redovisas per län och kommun och gäller registrerad areal 2011-12-31. Jämförelsesiffror finns för åren 2006 och 2009. / FSC
  Läs mer

Sidor