certifiering

 • Skillnader mellan olika certifieringar, särskilt när det gäller samernas rättigheter

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Luleå och Härnösands stift inom Svenska kyrkan, som har skog inom renskötselområdet, säger nej till att certifiera sig enligt FSC:s regler. Det är synd. FSC tar extra hänsyn till skogar som har stor betydelse för renskötande samer. / FSC
  Läs mer
 • FSC® på frammarsch

  Etiketter: Skog
  Nya medlemmar, ökad certifiering och bekräftelse att certifieringen spelar roll för den brukade skogen. FSC spelar roll för skog och människor. / FSC
  Läs mer
 • Certifiera palmoljan räcker inte

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I Norge debatteras palmoljan hett. Där har också många stora livsmedelsföretag sagt nej till oljan. I Sverige är debatten lågmäld, men kanske kan den norska diskussionen smitta? Regnskog måste skövlas innan oljepalmen kan planteras. Oljepalmen är kanske världens mest effektiva växt när det gäller att producera olja. Följaktligen har trädet blivit guldkalv för mäktiga agrobusiness-företag. De odlar palmerna i allt större plantager i tropiska områden. / Miljömagasinet
  Läs mer
 • Förnyat PEFC™-certifikat för Södra

  Etiketter: Skog
  Södra har fått förnyat skogsbrukscertifikat och spårbarhet för PEFC ™ de kommande fem åren. En extern revision har genomförts och drygt 60 fastigheter har granskats under 2014. Revisionen omfattar sociala frågor, miljö och produktion. / Södra
  Läs mer
 • Från skog till mode – Stella McCartneys nya kollektion uppmärksammar FSC®

  Etiketter: Skog
  Som stöd för FSC:s arbete var ett av visningsrummen under lanseringen skogsinspirerat och byggt helt av trämaterial från tidigare och planerade filmproduktioner från Pinewood studios. Golvet, som täckts i bark, trägrinden in till visningsrummet och träemblemet som fästs på grinden var alla FSC-certifierade. Vikten av en mer hållbar produktion av träbaserat material sträckte sig även till kläderna. Stella McCartney har förpliktigat sig att alla cellulosafiber som används i klädkollektionen kommer från certifierade skogar och inte bidrar till skogsskövling. / FSC
  Läs mer
 • Avisera erbjuder sina kunder FSC® utan extra kostnad

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Förpackningsföretaget tar ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete, alla Aviseras bärkassar är nu FSC-märkta. Nu kan deras kunder göra mer hållbara val, utan att det kostar extra. / FSC
  Läs mer
 • IKEA-katalogen 2015 tryckt på FSC®-certifierat papper

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Den 217 miljoner exemplar stora IKEA-katalogen är den största upplagan någonsin att tryckas på FSC-certifierat papper. Hela produktionslinjen – från skog till tryck – är nu FSC-certifierad med målet att säkerställa att papperet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. IKEA tar härmed ännu ett steg mot att bevara världens skogar. / FSC
  Läs mer
 • Ny film om PEFC

  Etiketter: Skog
  Nu finns en ny film som kort och konkret sammanfattar innebörden i varför du som skogsägare ska PEFC-certifiera din skogsfastighet. (till videofilmen) /Norrskog
  Läs mer
 • FSC® driver utvecklingen till ett kemikaliefritt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Målet med att helt fasa ut användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbaggen i det FSC-certifierade skogsbruket är på väg att uppnås. Kemikalieanvändningen i det FSC-certifierade skogsbruket har halverats på 4 år. Genom att FSC ställer krav på en giftfri plantering på hyggena drivs utvecklingen med att hitta alternativa lösningar framåt. / FSC
  Läs mer
 • Förnyat FSC®-certifikat för Södra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  FSC®-certifikatet innebär att skogsbruket bedrivs enligt de krav som ställs i FSC:s skogsbruksstandard och att virket kan spåras tillbaka till den plats där det vuxit. FSC-certifierad råvara är efterfrågad av många kunder inom såväl massa som sågade trävaror och interiörprodukter. / Södra
  Läs mer

Sidor