certifiering

 • Ahlstrom-Munksjö ett av de första bolagen inom sin bransch att bli ISO 45001-certifierad

  Etiketter: Skog
  Ahlstrom-Munksjö anser att en arbetsplats med noll olyckor går att uppnå och det långsiktiga målet är en olycksfri arbetsplats. För att skapa förutsättningar före att uppnå målsättningen certifierar Ahlstrom-Munksjö sina produktionsenheter med ISO 45001-standarden. / Ahlstrom-Munksjö
  Läs mer
 • Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

  Etiketter: Skog
  Svenska PEFC har beslutat att plantor behandlade med kemiska insekticider inte får användas i det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019. Beslutet gäller också ombehandling i fält med kemiska insekticider. / PEFC
  Läs mer
 • Många vill påverka det svenska skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nu har tiden för att svara på konsultationen om FSC standarden för skogsbruk i Sverige löpt ut, och många vill vara med och påverka. Sammanlagt har vi fått in ca 1700 kommentarer från 42 personer och organisationer. / FSC
  Läs mer
 • Certifiering som drivkraft för hållbarhet

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergins expansion har orsakat debatt och hållbarheten i övergången från ett fossilbaserat till ett biobaserat samhälle har ifrågasatts. Det finns därför stora förväntningar på att olika former av certifiering ska sätta tryck på producenterna och hjälpa konsumenterna att välja de mest hållbara lösningarna. / KSLA
  Läs mer
 • Preem ISCC-certifierat för hållbara biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Preem är nu certifierat enligt ISCC (International Sustainability Carbon Certification) för hållbara biobränslen. Certifieringen bestyrker ytterligare att Preems produkter uppfyller kraven i EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor. / Preem
  Läs mer
 • FSC gör skillnad i Finlands skogar

  Etiketter: Skog
  En studie från Svenska FSC visar hur FSC-certifieringen bidrar till biologisk mångfald i Finlands skogar. De viktigaste bidragen gäller bevarande av olika livsmiljöer för hotade arter, större nyckelbiotoper och kantzoner mot sjöar och vattendrag. Viktiga bidrag är också att biologiskt värdefulla träd lämnas vid avverkning och att blandskog främjas. Effekten av FSC:s regelverk för biologisk mångfald har jämförts gentemot den finska lagstiftningens krav för skogsbruk och analyserats utifrån vetenskaplig litteratur. / FSC
  Läs mer
 • Var med i PEFC:s fototävling

  Etiketter: Skog
  Är du intresserad av skog, foto och hållbart skogsbruk lokalt och globalt? Då kan du delta i Svenska PEFC:s fototävling "Upplev skogen - upplev PEFC!" och samtidigt kvalificera dig för PEFC:s internationella fototävling ”PEFC International Photographer of the Year Award”./ Svenska PEFC
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen pausar nyckelbiotopsinventeringen – men FSC:s regler är oförändrade

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens beslut att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige påverkar inte FSC-certifieringens krav på att undanta nyckelbiotoper från skogsbruk. / FSC
  Läs mer
 • Södra certifierar ytterpanel

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Södras sågverk i Långasjö har certifierats av Svenskt Trä att producera certifierad målad panel, CMP. Det står för kvalitetssäkrade och industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. / Södra
  Läs mer
 • NEPCon avstängda från att utfärda FSC-certifiering i Ryssland

  Etiketter: Skog
  ASI, Accreditation Services International har suspenderat certifieringsbolaget NEPCon från att utfärda spårbarhetscertifiering (CoC) och skogsbrukscertifiering (FM) i Ryssland. / FSC
  Läs mer

Sidor