certifiering

 • Ju fler entreprenörer som är PEFC-certifierade, desto bättre för miljön

  Etiketter: Skog
  -Under november har vi passerat 2400 anslutna skogsentreprenörer i vårt certifieringsparaply, säger Per Eriksson, vd på ECSkog. Vi har sett en positiv tillströmning av entreprenörer under de senaste två åren. Bara sedan midsommar så har antalet anslutna ökat med 100 st. Det innebär en vinst för skogsbrukets miljö- och hållbarhetsarbete: Ju fler av landets entreprenörer som är certifierade enligt PEFC, desto bättre för miljön. Totalt finns det ca 3600 entreprenörer i landet som är certifierade enigt PEFC. / ECSkog
  Läs mer
 • Nu träder FSC:s nya regler i kraft

  Etiketter: Skog
  I dag börjar den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige att gälla. Den nya standarden innebär en rad olika förändringar och har blivit enklare och tydligare. Certifierade skogsägare har nu ett år på sig att ställa om sitt skogsbruk. / FSC
  Läs mer
 • FSC-certifiering ger ekonomiska möjligheter för lokalbefolkning i Amazonas

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I hjärtat av Amazonas ligger Tapajos nationalpark, en plats där lokalsamhällen under de senaste 15 åren bedrivit hållbart och vinstdrivande småskaligt skogsbruk. FSC-certifieringen, som de haft sedan 2013, är ett bevis på att deras skogsbruk är lagligt och ansvarsfullt. Via samarbeten med designers når produkterna ut i världen. / FSC
  Läs mer
 • Behöver du certifiera ditt företag?

  Etiketter: Skog
  Vi certifierar skogsentreprenörer enligt PEFC-standarden. / EC-skog
  Läs mer
 • Nu gäller nya PEFC-standarder för spårbarhet och användning av varumärke

  Etiketter: Skog
  PEFC:s generalförsamling har antagit nya internationella standarder för spårbarhet och användning av PEFC:s varumärke. De reviderade standarderna gäller från den 14:e februari 2020 med en övergångsperiod på 18 månader. / PEFC
  Läs mer
 • Ny statistik: certifiering och frivilligt avsatt skog ökar

  Etiketter: Skog
  Den skog som är certifierad i Sverige ökade mellan 2016 och 2018. Samtidigt ökade också arealen skog som skogsägare avsätter frivilligt för naturvård under samma period. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen som från och med nu kommer att publiceras årligen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fredagen den 27 september firas FSC-dagen

  Etiketter: Skog
  Idag, fredagen den 27 september, firas FSC-dagen världen över. Detta för att uppmärksamma världens skogar och ett ansvarsfullt skogsbruk. FSC, som står för Forest Stewardship Council, är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. / Statens fastighetsverk
  Läs mer
 • Ahlstrom-Munksjö ett av de första bolagen inom sin bransch att bli ISO 45001-certifierad

  Etiketter: Skog
  Ahlstrom-Munksjö anser att en arbetsplats med noll olyckor går att uppnå och det långsiktiga målet är en olycksfri arbetsplats. För att skapa förutsättningar före att uppnå målsättningen certifierar Ahlstrom-Munksjö sina produktionsenheter med ISO 45001-standarden. / Ahlstrom-Munksjö
  Läs mer
 • Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

  Etiketter: Skog
  Svenska PEFC har beslutat att plantor behandlade med kemiska insekticider inte får användas i det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019. Beslutet gäller också ombehandling i fält med kemiska insekticider. / PEFC
  Läs mer
 • Många vill påverka det svenska skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nu har tiden för att svara på konsultationen om FSC standarden för skogsbruk i Sverige löpt ut, och många vill vara med och påverka. Sammanlagt har vi fått in ca 1700 kommentarer från 42 personer och organisationer. / FSC
  Läs mer

Sidor