cellulosafiber

 • Produktionsprocess för pappersmassa

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  I vedråvaran finns de cellulosafibrer som blir till pappersmassa. Produktionsprocessen går ut på att skilja cellulosafibrer från restprodukter. I flera kretslopp tas sedan restprodukterna tillvara, bland annat som energi. Även kemikalier återvinns. Tillverkningen är i hög grad automatiserad och det mesta styrs och övervakas av högteknologisk utrustning. / Södra skogsägarna
  Läs mer
 • Skog & Ekonomi: Fiberjakten har börjat – räcker skogen?

  Etiketter: Skog
  Tre år efter omfattande nedläggningar i svensk skogsindustri spirar återigen optimismen. Fram till 2019 görs rekordinvesteringar om totalt 20 miljarder kronor där tyngdpunkten ligger på en ökad kapacitet i pappersmassa. Det är mycket positivt för Sveriges handelsbalans, jobben ute i landet och för vägen mot ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi. Men frågan är - räcker skogen? / Danske Bank, Skog & ekonomi
  Läs mer
 • Rekordvolymer och ökat medlemsantal

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna växer stadigt! Under verksamhetsåret 2015 har skogsägarföreningen levererat rekordvolymer av sågade trävaror och cellulosafiber. Därtill har både inmätt virkesvolym och nettoomsättning ökat något samtidigt som medlemsantalet vuxit rejält. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Från skog till mode – Stella McCartneys nya kollektion uppmärksammar FSC®

  Etiketter: Skog
  Som stöd för FSC:s arbete var ett av visningsrummen under lanseringen skogsinspirerat och byggt helt av trämaterial från tidigare och planerade filmproduktioner från Pinewood studios. Golvet, som täckts i bark, trägrinden in till visningsrummet och träemblemet som fästs på grinden var alla FSC-certifierade. Vikten av en mer hållbar produktion av träbaserat material sträckte sig även till kläderna. Stella McCartney har förpliktigat sig att alla cellulosafiber som används i klädkollektionen kommer från certifierade skogar och inte bidrar till skogsskövling. / FSC
  Läs mer