Caroline Vågberg

  • Skogskollo visar upp skogsbranschen för unga tjejer

    Skogskollo anordnas i Skogen i Skolans region Västernorrland, 18-20/6 och 26-28/6.
    Den största andelen av de som jobbar inom skogsbranschen är fortfarande män. Med de utmaningar som samhället står inför med bland annat klimatförändringarna så behövs det flera olika typer av människor som jobbar med skogen. Skogskollo för tjejer är en pusselbit i det arbetet. Datumen är 18-20/6 och 26-28/6. / Skogen i Skolan, Region Västernorrland
    Läs mer