Calluna

 • Utveckling av handelslösning för ekologisk kompensation: "Gynnar biologisk mångfald"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Idag saknas ett system för att på ett trovärdigt och kostnadseffektivt sätt kunna sälja och köpa ekologisk kompensation och klimatkompensation som gynnar biologisk mångfald. Men behovet är stort. Calluna AB går nu in med en stark konstellation och söker medel från Vinnova för att utveckla just detta – projektet EcoComp. "Vi håller tummarna att ansökan godkänns så att vi kan fortsätta ta fram det som behövs för att genomföra detta i stor skala i Sverige!", säger Maria Thorell på Calluna, idéutvecklare till EcoComp Steg 1. / Calluna
  Läs mer
 • Vegetationsutvecklingen efter skogsbrand: "Ett grönt hav med svarta trädstammar"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Redan ett par veckor efter den stora branden i Västmanland år 2014 började de första gröna bladen titta fram i det annars sotsvarta skogslandskapet. I en studie av områdets vegetation visar forskarna att markkemi och hur hårt det hade brunnit påverkade florans utveckling i relativt liten grad. "Vegetationen är idag väldigt annorlunda jämfört med det svarta sottäcke som mötte besökaren direkt efter branden. Idag är intrycket ett grönt hav av uppväxande lövträd med uppstickande svarta trädstammar", säger Lena Gustafsson, professor emeritus vid SLU. / Calluna
  Läs mer
 • Oväntat fynd av utdöd skalbagge i Sydsverige

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Plötsligt dyker den lilla skalbaggen upp igen! En art som inte har synts till i landet på 70 år och som är klassad som utdöd i Sverige. Nu har den återfunnits på två platser i Sydsverige genom användandet av feromonfällor. Skalbaggsarten ekcylinderbagge (Platypus cylindrus) påträffades på två olika platser i Blekinge och östra Småland vid en inventering som utfördes på uppdrag av SLU Artdatabanken. / Calluna AB
  Läs mer