budgetproposition 2020

  • Budgetsatsningar för växande skogsnäring och hållbart skogsbruk

    Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
    Regeringen betonar skogens betydelse för hållbara lösningar på viktiga samhällsfrågor och föreslår i budgetpropositionen för 2020 fortsatt finansiering av det nationella skogsprogrammet. Regeringen föreslår även satsningar på 30 miljoner kronor årligen under 2020-2022 för att bidra till en effektiv bekämpning av skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande./ Näringsdepartementet
    Läs mer