bruttoavverkning

 • Bruttoavverkningen förväntas öka under 2018

  Etiketter: Skog
  Enligt en färsk prognos från Skogsstyrelsens beräknas bruttoavverkningen under 2018 uppgå till 92,1 miljoner skogskubikmeter. Det är något mer än 2017 då den preliminära bruttoavverkningen låg på 90,9 miljoner skogskubikmeter. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Något ökad bruttoavverkning 2017

  Etiketter: Skog
  Enligt prognos från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2017 uppgå till 92,5 miljoner m³sk. Bruttoavverkningen 2016 var 91,6 miljoner m³sk. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Något minskad bruttoavverkning 2016

  Etiketter: Skog
  Enligt statistik från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2016 ha uppgått till 91,6 miljoner m3sk. Det är en minskning med 0,9 % jämfört med 2015. Sedan 1990 har avverkningen ökat med cirka 27 miljoner m3sk. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Prognos för bruttoavverkning 2016

  Etiketter: Skog
  Bruttoavverkningen beräknas till ungefär samma nivå som 2015 enligt prognos från Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Måttlig ökning av bruttoavverkning 2015

  Etiketter: Skog
  Bruttoavverkningen 2015 beräknas ha ökat med 1 procent enligt statistik från Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Prognos för bruttoavverkning 2015

  Etiketter: Skog
  Enligt prognos från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2015 att uppgå till 91,0 miljoner m³sk (stamvolym ovan stubbskäret inklusive topp och bark). Det är en liten minskning jämfört med 2014./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ökad bruttoavverkning 2014

  Etiketter: Skog
  Enligt statistik från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2014 ha uppgått till 91,5 miljoner m³sk (stamvolym ovan stubbskäret inklusive topp och bark). Det är den högsta noteringen sedan 2007. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2013. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bruttoavverkning 2014

  Etiketter: Skog
  Enligt prognos från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2014 att uppgå till 87,0 miljoner m³sk (stamvolym ovan stubbskäret inklusive topp och bark). Det är en ökning med 1,6 procent jämfört med 2013. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bruttoavverkningen beräknas minska

  Etiketter: Skog
  Enligt prognos från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2013 att uppgå till 83,3 miljoner m³sk (stamvolym ovan stubbskäret inkl. topp och bark). Det är en minskning med 3 procent jämfört med 2012./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bruttoavverkningen ökade marginellt

  Etiketter: Skog
  Bruttoavverkningen ökade med 2 procent till 87,4 miljoner m³sk under perioden 2010-2012 jämfört med perioden 2009-2011. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor