Brandriskprognoser

  • Förbättrade brandriskprognoser förebygger skogsbränder

    Etiketter: Skog
    Brandriskprognoserna från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) hjälper länsstyrelser och kommuner att fatta beslut om bland annat eldningsförbud, skogsbrandsbevakning och brandskyddsåtgärder i skogsbruket. Det ligger också till grund för var helikoptrarna och de skopande flygplanen ska placeras. Nu har prognoserna förbättrats med fler detaljer som underlättar för förebyggande och förberedande åtgärder. Fredrik Edlund, brandinspektör och insatsledare på Medelpads räddningstjänstförbund: "Att ha koll på brandriskerna hjälper oss också att skapa handlingsberedskap i händelse av larm och få en hint om hur brandförloppet kan komma att bli". / MSB
    Läs mer