björktimmer

 • Ökat intresse för lövtimmer i Sverige

  Etiketter: Skog
  Efterfrågan på lövtimmer, i synnerhet björktimmer, ökar hos både svenska och internationella skogsindustrier. ”Samtidigt märker vi hur intresset för att odla andra trädslag än gran ökar bland svenska skogsägare på grund av stormar och granbarkborrar”, säger Jonny Carlsson, virkesköpare på Sveaskog, Sveriges största skogsägare. / Sveaskog
  Läs mer
 • Björktimmer är svårsålt

  Etiketter: Skog
  Bristande lönsamhet har fått svensk sågverksindustri att tappa intresset för att sönderdela de svenska lövträden till plankor och brädor. Timret riskerar att hamna i traven för massaved. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Björken en vinnare – men ligger framtiden för den?

  Etiketter: Skog
  Det blev ett bakslag för de skogsägande björkvännerna när Södra tog beslutet om att avveckla lövsågverket i Traryd. Finns det en framtida marknad för lövtimmer från Gudrunhyggena?/ Smålänningen
  Läs mer
 • Södra sänker priset på normaltimmer och klensortiment av barr samt höjer priset på lövtimmer

  Etiketter: Skog
  Marknaden för sågade trävaror har gradvis försämrats under slutet av 2014 och osäkerheten på marknaden består. Med anledning av marknadssituationen gör Södra en mindre justering av priserna på sågbara barrsortiment. Utvecklingen för sågade trävaror av löv är däremot positiv och efterfrågan är god vilket möjliggör en justering uppåt för björk- och ektimmer. / Södra
  Läs mer
 • Södra inför premie på björktimmer

  Etiketter: Skog
  Södra stärker sitt medlemserbjudande på björktimmer ytterligare genom att införa en kontrakteringspremie på 25kr/m3fub. Premien gäller i hela Södras verksamhetsområde från den 1 november till den 31 december, och för leveranser senast 15 mars, enligt ett pressmeddelande./ Södra
  Läs mer