björk

 • Krävande att behålla björken

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Till att börja med trivs gran och björk utmärkt tillsammans, men för att långsiktigt behålla björken krävs täta målinriktade gallringar. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Lars odlar björk på granmark

  Etiketter: Skog
  Lars Vikinge får ofta höra att han är lite galen som envisas med att bara plantera björk på sin mark, men han är tydlig med att han i huvudsak är en "barrproducent". Däremot tror Lars att det är viktigt att växla trädslag på markerna för att behålla markens vitalitet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Björkar gör mer nytta i grupp

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Om björk ska göra full naturvårdsnytta räcker det inte att lämna enskilda träd i en tät granskog. För att ha effekt på markfloran behövs grupper av flera björkar. / SLU
  Läs mer
 • Matolja av björk, med hjälp av jäst?

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kan svårsmälta växtdelar såsom halm och sågspån omvandlas till värdefulla livsmedel? Det tror en grupp forskare från SLU, och nyligen fick de 7,5 miljoner kr för att testa idéerna på allvar. Att cellulosa, lignin och liknande ämnen kan omvandlas till olja som kan användas i fiskfoder har de redan visat, men nu är siktet inställt på livsmedel. Omvandlingen görs med hjälp av jästsvampar som kan lagra in stora mängder olja i cellerna. / SLU
  Läs mer
 • Rovkvalster räddar björken

  Etiketter: Skog
  På Södras plantskola i Falkenberg har man för första säsongen börjat använda en biologisk metod för bekämpning av skadedjur. Det innebär att man använder nyttiga insekter istället för traditionell skadedjursbekämpning, som baseras på kemikalier. Den biologiska metoden är både mer miljövänlig och ger en bättre arbetsmiljö. / Södra
  Läs mer
 • Grupper av björk bland granen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Där granplantorna har problem att överleva är det bättre att ge björken chansen. Flera nya forskningsresultat och ny teknik talar för mer varierande bestånd. / SLU
  Läs mer
 • Examensarbeten ska ge ny kunskap om hur den lettiska skogen växer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I Lettland växer skogen snabbt. Att tillväxten underskattas i befintliga tillväxtmodeller försvårar planeringen i skogsbruket och det behövs mer kunskap inom flera andra områden. Nu finansierar Skogssällskapet fem examensarbeten för att få veta mer om hur den lettiska skogen växer och ska skötas. I Lettland är det vanligt att björk odlas för att användas till fanér. I ett av de examensarbeten som Skogssällskapet finansierar genomförs gallringsförsök där man undersöker hur man så snabbt som möjligt kan få fram fanérvirke från björk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Starkare björk med fröodling inomhus

  Etiketter: Skog
  Södra är först i Sverige med att anlägga en växthusplantage för björk. Genom att odla björkfrö inomhus blir tillgången mer stabil, och plantorna får en jämnare och högre kvalitet. / Södra
  Läs mer
 • Björktimmer är svårsålt

  Etiketter: Skog
  Bristande lönsamhet har fått svensk sågverksindustri att tappa intresset för att sönderdela de svenska lövträden till plankor och brädor. Timret riskerar att hamna i traven för massaved. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Räkna med självföryngrad björk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  De självföryngrade björkarna på ett hygge innebär både problem och möjligheter. Med hjälp av ett nytt verktyg går det att förutse och planera för björken. Därmed kan skogsägaren få större nytta av lövträden. / Skog Alnarp SLU
  Läs mer

Sidor