biomassa

 • Teknik för att fånga in koldioxid testas i Stockholm

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stockholm Exergi ska installera en testanläggning för Beccs – avskiljning och lagring av CO2-utsläpp från förbränning av biomassa – vid biokraftvärmeverket KVV8 i Värtan. Det är enligt bolaget ytterligare ett steg mot att en kolsänka i Stockholm. / DI
  Läs mer
 • Grön jord – biomassa från skogen gör trädgårdsjorden mer hållbar

  Etiketter: Skog
  För den med trädgård är det hög tid att börja planera årets planteringar. Precis som inom andra branscher finns det ett ökat krav på hållbarhet och hänsyn till klimatet. Just nu undersöker Sveaskog möjligheten om upphettade skogsrester helt eller delvis kan ersätta torv vid tillverkning av bland annat trädgårdsjord. Testerna är ett samarbetsprojekt mellan Sveaskog, BioEndev, Econova och Processum. / Sveaskog
  Läs mer
 • Framtiden ser ljus ut för biokol från norr

  Etiketter: Bioenergi
  Biokol, eller processad biomassa som har förbehandlats för att öka kolhalten och få egenskaper som liknar stenkol har blivit hett i norra Sverige. I slutet av förra året fick flera aktörer i norra Sverige pengar från Klimatklivet för utveckling av biokol. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Gallrad ungskog kan bli viktig energiråvara lokalt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta skogsbestånd kunna stå för betydande mängder biomassa till vissa av de svenska fjärrvärmeverken. Den bedömningen gör Lars Sängstuvall i en avhandling från SLU. / Forskning.se
  Läs mer
 • Ökat uttag av biomassa möjligt genom gallring i unga, täta bestånd

  Etiketter: Skog
  Lars Sängstuvall har i sin avhandling studerat potentialen för ett ökat biomassauttag från skogen genom skörd av hela småträd i unga, täta bestånd. / SLU
  Läs mer
 • Danske Bank: Ökat uttag av biomassa nödvändigt

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  Nyckeln till målet om en fossiloberoende fordonsflotta ligger inte i eldriften utan i den svenska skogen. Det menar Johan Freij, affärsområdeschef skog och lantbruk på Danske Bank./ Dagens industri Aktuell Hållbarhet
  Läs mer
 • Ökad användning av biomassa bra för klimatet

  Etiketter: Skog
  Smart användning av svensk skog är en hörnsten i omställningen till fossilfri ekonomi. Mer skogsråvara behövs, men det gröna guldet räcker inte till allt. / IVA
  Läs mer
 • Nya rön kring omvandling av biomassa vid höga temperaturer

  Etiketter: Bioenergi
  Hur förnyelsebara bränslen i pulverform från skogsindustrin och jordbruket omvandlas i en förgasningsreaktor avgör hur effektiv processen blir, och askan i dessa bränslen är av central betydelse för att förstå förloppet. Det visar Per Holmgren i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet fredagen den 26 oktober. / Expertsvar
  Läs mer
 • Var åttonde avhandling rör miljöfrågor – lågt räknat

  Etiketter: Bioenergi
  Av årets cirka 240 publicerade avhandlingar vid Lunds universitet berör inte mindre än 30 miljön - på ett eller annat sätt. Balasz Franko har ägnat ett par år åt att bli expert på vilken sorts biomassa som egentligen kan användas för att framställa biobränsle. / Sydsvenskan
  Läs mer
 • Nu kan litium-svavelbatterier tillverkas av biomassa

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin
  Forskare vid Rensselaer Polytechnic Institute har utvecklat en patenterad metod för användning av pappersrelaterad biomassa för tillverkning av billiga och effektiva litium-svavelbatterier. / Dagens Näringsliv
  Läs mer

Sidor