biologisk mångfald

 • Biologisk mångfald och höjda klimatambitioner i fokus för nordiska ministrarna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I onsdags deltog Per Bolund på ett digitalt miljö- och klimatministermöte i Nordiska ministerrådet. På mötet diskuterade man bland annat årets kommande toppmöten inom biologisk mångfald och klimat. / Regeringen
  Läs mer
 • Ecogain satsar: "Biologisk mångfald hör hemma på högre strategisk nivå"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  "Vi möter framförallt ett ökat behov av att lyfta biodiversitetsfrågan till en högre strategisk nivå, och sätta in den i ett större affärsövergripande sammanhang. Företagen ser biodiversitet alltmer som en kritisk fråga för verksamheten och som därmed bör integreras i affärsstrategin. Därför är vi väldigt glada att knyta till oss ytterligare spetskompetens för att möta den ökande efterfrågan, säger Fredrik Höök, VD på Ecogain. / Ecogain
  Läs mer
 • Skogsindustrierna bjuder in miljörörelsen till rundabordssamtal om biologisk mångfald

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vi ser ingen kris för den biologiska mångfalden, men vi är alltid öppna för diskussioner om hur hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald kan kombineras med moderna skogsbruksmetoder. Det skriver Skogsindustriernas VD Viveka Beckeman och styrelseordförande Henrik Sjölund, Holmen, i en slutreplik på Altinget: "Det gläder oss att WWF och Naturskyddsföreningen vill ta vår utsträckta hand för en konstruktiv dialog. Vi håller helt med om att det första steget är att enas om utgångsläget. En dialog om skogsbruk och biologisk mångfald, grundad på fakta, är precis vad som behövs. Vi bjuder nu in WWF, Naturskyddsföreningen med flera till rundabordssamtal och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog." / Altinget
  Läs mer
 • Ekosystemkollaps hotar hälften av världens företag - oro för biologisk mångfald

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Förstörda ekosystem kan radera hälften av världens BNP och utgör ett hot mot mängder av företag. Nu krävs åtgärder från näringslivet för att säkra både ekosystemen och deras egen överlevnad. BCG presenterar i rapporten ”The Biodiversity crisis is a business crisis” en väg framåt. "Naturens kris är även en kris för ett enormt antal företag. De måste bli en del av lösningen i stället för en del av problemet", säger Olof Sundström, Managing Director & Partner på BCG, och expert på klimatomställning. Även en minskande biologisk mångfald behöver komma upp högre på agendan, heter det. / Boston Consulting Group
  Läs mer
 • Resultaten i skogen tydliga - för den som vill se

  Etiketter: Skog
  Nyligen kom rapporten "Skogens biologiska mångfald - om arter miljöarbete och statistik". Den visar att mycket går åt rätt håll och nu börjar vi se resultat - om vi vill, skriver Pär Fornling i Land Skogsbruks ledare: "Det finns skäl att stolt visa upp alla frivilliga insatser. Men framför allt handlar det om att öppna ögonen på omvärlden för resultaten av förändringarna som inleddes på 1990-talet genom den då nya skogspolitiken. Och inte minst föreställa sig förändringen framåt i tiden." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Oron för biologiska mångfalden ökar snabbt

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Sex av tio personer i Sverige oroar sig över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan. Nästan en av tre är oroade över förlusten av biologisk mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året. WWFs Klimatbarometer visar att covid-19 påverkar oss på flera sätt. Hälften har dragit ner på sin nykonsumtion av varor för att minska klimatpåverkan och hälften uppger att de ska flyga mindre efter pandemin. / WWF
  Läs mer
 • LRF Skogsägarna: ”Vi behöver ett nytt synsätt på biologisk mångfald - tre områden att utveckla”

  Etiketter: Skog
  Den senaste tiden har skogsbruket angripits hårt av dem som påstår att vi inte klarar den biologiska mångfalden. Jag har tidigare skrivit om FNs globala mål - ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet - och tycker det är en bra utgångspunkt, skriver Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna, i Land Skogsbruk. Han ser tre områden som viktiga att arbeta med och utveckla - ett ändrat synsätt, en ändring kring hur "rödlistan" används samt något sätt att mäta den biologiska mångfalden över tid och rum. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Skogsindustrierna: Alla arter kan fortleva i skogen - fel fokus om biologisk mångfald

  Etiketter: Skog
  Debatten om biologisk mångfald har ofta fel fokus. I stället för att prata om hur många procent skogsmark som ska undantas från brukande, borde fokus ligga på att öka kvaliteten på naturhänsynen i den brukade skogen, skriver Skogsindustriernas Viveka Beckeman, vd, och ordförande Henrik Sjölund, Holmens vd, på Altinget: "Vår ledstjärna är sedan länge att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet och det har lett till goda resultat. Nu sätter vi målen högre för att bygga på de insatser som vi ser fungerar." / Altinget
  Läs mer
 • Ny rapport från Skogsindustrierna: Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av det hållbara skogsbruket. Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna: "Många trender i skogen går åt rätt håll tack vare den hänsyn som lämnas i skogsbruket och de avsättningar som skogsägarna gör, i kombination med samhällets investeringar i reservat". / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Diskussionen om skogen måste bli mer faktabaserad inför stundande avgörande beslut”

  Etiketter: Skog
  Skogsindustrierna presenterade i veckan rapporten "Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik", författad av Mats Hannerz och Per Simonsson – båda med en bakgrund inom skogsforskningen. Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna: "Vi står inför avgörande politiska beslut i både Sverige och EU som kommer att påverka skogens och skogsbrukets förutsättningar, och det är väldigt viktigt att de fattas på goda grunder. Jag hoppas att rapporten kan bidra till att diskussionen om skogsbruk och biologisk mångfald blir mer nyanserad och faktabaserad."
  Läs mer

Sidor