biologisk mångfald

 • Miljöpartiet tillsätter talesperson för biologisk mångfald

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Bevarandebiologen Rebecka Le Moine får det nya uppdraget. / ATL
  Läs mer
 • Svensk bäverstudie kan bana väg för fler bävrar i andra länder

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ger inplantering av bäver en större biologisk mångfald än anläggande av andra typer av våtmarker? Svaret på den frågan har inte varit givet, men nu kommer en studie som visar att det nog är så. En svensk-skotsk studie visar att bäverns dammbyggen skapar mer variationsrika miljöer med en rikare flora av våtmarksväxter och bidrar till ymnig förekomst av vattenskalbaggar. / SLU
  Läs mer
 • Mulmholkar ger nya svar på frågor om biologisk mångfald

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Många skalbaggar lever i den murkna veden i ihåliga gamla lövträd. Men spelar det någon roll för nedbrytningen vilka arter som hittar dit? Ja det gör det, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Linköpings universitet. De har med hjälp av så kallade mulmholkar utforskat en av ekologins knäckfrågor: hur hänger biologisk mångfald (vedskalbaggar) ihop med funktioner i ekosystemet (nedbrytning av ved). / SLU
  Läs mer
 • Debatt: Rebecka Le Moine tänker röra om i skogspolitiken

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Miljöpartisten Rebecka Le Moine kom som kryssraket in i riksdagen. Att bevara skogens biologiska mångfald är hennes hjärtefråga. / Skogsland
  Läs mer
 • Utdelningen av Jönköpings kommuns naturvårdspris 2018

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jönköpings kommun delar varje år ut ett naturvårdspris. Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen. / Jönköpings kommun
  Läs mer
 • Biologisk mångfald i skogen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  På biologiska mångfaldens dag den 22 maj uppmärksammar vi begreppet som beskriver variationen av liv på jorden, alltså växter, djur och mikroorganismer. På SkogsSveriges webbplats kan du läsa mer om biologisk mångfald i skogen. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Blommor, fjärilar och så en och annan gök

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I e-tjänsten TUVA finns fakta om ängar, blommor, träd och värdefulla växter från 300 000 hektar ängs- och betesmarker i Sverige. Den 22 maj är biologiska mångfaldens dag, och just nu blommar bland annat gullviva, backsippa och jungfrulin. I dag finns knappt 9000 hektar ängsmarker, en rejäl minskning sedan slutet av 1800-talet då två miljoner hektar bestod av ängar. / Jordbruksverket
  Läs mer
 • Nyckelpigeförsöket 2018

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Artificiell intelligens, biologisk mångfald, hållbar utveckling och nyckelpigor! ForskarFredags massexperiment 2018 – Nyckelpigeförsöket – har många spännande ingredienser. I experimentet kommer skolelever och andra intresserade att hjälpa forskare att träna en app att känna igen Sveriges mer än 60 olika arter av nyckelpigor. / Forskarfredag
  Läs mer
 • Nordiska ministerrådets bidragsutlysning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nordiska ministerrådets har just nu en bidragsutlysning för projekt inom biologisk mångfald samt friluftsliv inför 2019. Utlysningen är öppen för nordiska miljöprojekt inom hållbart friluftsliv samt projekt om hot mot den biologiska mångfalden i Norden. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Inbjudan till konferens 17 oktober 2018: Biologisk mångfald och samhällsutveckling – Nya vägar framåt?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. 2018 presenterar IPBES fem rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt. Vad betyder detta för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige? Det ska vi diskutera på Mångfaldskonferensen 2018 som äger rum den 17 oktober. / SLU
  Läs mer

Sidor