biokraftvärmeverk

 • Så ska koldioxiden skeppas till Norge

  Etiketter: Bioenergi
  Konceptet bio-CCS ska göra det möjligt att gå från minskade utsläpp av koldioxid till minusutsläpp. Genom att fånga in koldioxiden från biokraftvärmeverk, vars koldioxid kommer från exempelvis skogsnäring och sågverksindustrier, blir klimatpåverkan negativ. / EFN
  Läs mer
 • Teknik för att fånga in koldioxid testas i Stockholm

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stockholm Exergi ska installera en testanläggning för Beccs – avskiljning och lagring av CO2-utsläpp från förbränning av biomassa – vid biokraftvärmeverket KVV8 i Värtan. Det är enligt bolaget ytterligare ett steg mot att en kolsänka i Stockholm. / DI
  Läs mer
 • Bergslagens skog värmer Stockholm – Stora Enso och Fortum Värme i varmt samarbete

  Etiketter: Bioenergi
  Den 12 november startade Stora Enso Bioenergi tågleveranser med biobränsle till Fortum Värmes kraftvärmeverk i Värtan, världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. / Stora Enso
  Läs mer
 • Fortum Värme tar nästa steg mot 100% förnybart

  Etiketter: Bioenergi
  Idag, måndag, publicerar Fortum Värme bokslutskommunikén för 2016. Under fjolåret har bolaget avslutat det största investeringsprogrammet i dess historia och tagit i drift världens största biokraftvärmeverk. Både omsättning och resultat steg och efterfrågan på fjärrvärme är fortsatt stark. / Fortum Värme
  Läs mer
 • Fullt hus vid Öppet hus i nya biokraftvärmeverket

  Etiketter: Bioenergi
  Lördagen den 1 oktober anordnade Fortum Värme Öppet Hus i det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Inbjudna var närboende, kunder, medarbetare och allmänhet. Över 1000 personer besökte världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö under dagen. / Fortum
  Läs mer
 • Öppet hus i nya biokraftvärmeverket i Värtan

  Etiketter: Bioenergi
  Lördagen den 1 oktober anordnar Fortum Värme öppet hus i nya biokraftvärmeverket i Värtan. Media är varmt välkomna. Passa på att besöka världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. / Fortum
  Läs mer
 • Flisen från Östersjöområdet värmer hundratusentals Stockholmare

  Etiketter: Bioenergi
  Fem båtar i veckan lastade med flis anländer till biokraftvärmeverket i Värtahamnen.
  Biokraftvärmeverket i Värtahamnen har varit i bruk sedan februari i år, men måndag den 9 maj var det officiell premiär. Lina Arvidsson, praktikant på Föreningen Skogen gjorde ett uppdrag till SkogsSverige med en rundtur både ovan och under jord.
  Läs mer
 • Nya biokraftvärmeverket i Värtan invigt

  Etiketter: Bioenergi
  Igår, måndag, invigde Fortum Värme sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan. Från och med i höst, när det är i kommersiell drift, kommer nästan 200 000 hushåll att förses med värme härifrån - värme från förnybart biobränsle. Invigningens tema var hur skogen gör Stockholm grönare och ger oss energi på flera sätt./ Affärsvärlden Börs
  Läs mer
 • Pressvisning av nya biokraftvärmeverket i Värtan - påminnelse

  Etiketter: Bioenergi
  Onsdagen den 4 Maj har Fortum Värme pressvisning av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det är Sveriges, och ett av världens, största biobränslebaserade kraftvärmeverk i stadsmiljö. I och med att det tas i drift, höjs andelen förnybara eller återvunna bränslen för fjärrvärmeproduktionen i Stockholm till 90 procent och utsläppen väntas minska lokalt med 126 000 ton per år. / Fortum
  Läs mer
 • Pressvisning av nya biokraftvärmeverket i Värtan

  Etiketter: Bioenergi
  Onsdagen den 4 Maj har Fortum Värme pressvisning av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det är Sveriges, och ett av världens, största biobränslebaserade kraftvärmeverk i stadsmiljö. I och med att det tas i drift, höjs andelen förnybara eller återvunna bränslen för fjärrvärmeproduktionen i Stockholm till 90 procent och utsläppen väntas minska lokalt med 126 000 ton per år. / Fortum
  Läs mer

Sidor