biokol

 • ​Vi pratar om kol och stål

  Etiketter: Bioenergi
  Den gemensamma nämnaren för skoglig bioekonomi och stålindustrin är biokol. Vi har tillsammans med bland annat Swerim undersökt hur biomassa kan ersätta fossilt kol vid metallframställning. Projektet hette Bio4Metals. Initiativet att prata om färdplaner kommer från vårt bioekonominätverk i norra Sverige. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Skånefrö har Sveriges första EBC-certifierade biokol

  Etiketter: Bioenergi
  Biokol är på stark frammarsch med ökande behov av klimatpositiva lösningar. Skånefrö är den första svenska producenten som får European Biochar Certificate – den hårdast kravställda certifieringen för biokol. "Med en EBC-certifiering visar Skånefrö att deras produkt håller högsta kvalitetsstandard och att de nu intar ledarposition och visar vägen för en ren och kontrollerad svensk biokolindustri", säger Hans-Peter Schmidt, styrelseledamot i EBC.
  Läs mer
 • Framtiden ser ljus ut för biokol från norr

  Etiketter: Bioenergi
  Biokol, eller processad biomassa som har förbehandlats för att öka kolhalten och få egenskaper som liknar stenkol har blivit hett i norra Sverige. I slutet av förra året fick flera aktörer i norra Sverige pengar från Klimatklivet för utveckling av biokol. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Mångmiljonsatsningar på biokol i Västerbotten

  Etiketter: Bioenergi
  Västerbotten är en vinnare när det gäller bidrag till biokolsproduktion. Regeringens klimatsatsning Klimatklivet har beviljat stöd till tolv biokolsanläggningar runtom i landet, och två av de största finns i Västerbotten. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Veg Tech AB investerar i egen tillverkning av biokol

  Etiketter: Bioenergi
  Veg Tech bygger en egen anläggning för framställning av biokol i småländska Vislanda. Biokol används främst som jordförbättringsmedel. och ger en mängd miljömässiga fördelar såsom t.ex ökad koldioxidinlagring, egenskaper som är mycket viktiga inte minst när man skapar grönska för urbana miljöer. Biokol framställs genom att organiskt material förbränns, i detta fall pellets av spån från sågverk och hyvleri, under syrefattiga förhållanden. / Veg Tech
  Läs mer
 • Stockholm får stor biokolsanläggning år 2021

  Etiketter: Bioenergi
  Stockholm ska få en ny biokolsanläggning som ska bli 20 gånger större än den nuvarande största anläggningen, rapporterar P4 Stockholm. Bakom idén ligger energiföretaget Stockholm Exergi som planerar en anläggning som ska omvandla trädgårdsavfall till biokol. / Fplus
  Läs mer
 • Du som ännu inte dansat ut julen - Här kan du lämna din julgran

  Etiketter: Julgranar
  Tack för att du återvinner din gran! Din gamla gran ger biokol till staden, dvs fjärrvärme. De flesta kommuner i Sverige anordnar insamlingar av granar och det går att lämna granen på återvinningsanläggningar samt i vissa fall grovsoprum i fastigheten. / Stockholms stad
  Läs mer
 • 17 kilo behöver varje svensk klimatkompensera per dag!

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Biokolsbranschen i Sverige står fortfarande i början av sin utveckling, men kommer spela en viktig roll i omställningen till det postfossila samhället. Utvecklingen drivs på av engagerade företagare som brinner för en hållbar framtid.m/ etunanytt
  Läs mer
 • 17 kilo behöver varje svensk klimatkompensera per dag!

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Rob Hopkins och kända miljöprofiler gräver ner biokol i Sverige för en hållbar framtid 6-12 oktober. / TGIM
  Läs mer
 • Biokol effektiviserar avloppsrening

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  På Karlstads universitet pågår forskning om användning av biokol för effektivare avloppsrening vid massa- och pappersbruk. Förhoppningen är att producera mer biogas samtidigt som effektivare rening sparar energi. / Karlstads universitet
  Läs mer

Sidor