biojetbränsle

 • Skarpa förslag för nya svenska investeringar

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har slutfört en utredning, finansierad av Vinnova. Resultatet är tre förslag på konkreta styrmedel som gör att Sverige kan realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. / Svebio
  Läs mer
 • Svebio vill förbättra villkoren för nya bioraffinaderier

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har beviljats finansiering av Vinnova för att ta fram förslag till hur investeringar i nya svenska bioraffinaderier ska underlättas. Detta ska leda till konkreta styrmedel för att kunna realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. Inom ramen för projektet kommer man även att utarbeta förslag till styrmedel för fossilfrihet i sjöfarten. / Svebio
  Läs mer
 • Flygbränslen från skogsråvara fullt möjligt

  Etiketter: Bioenergi
  Övergången från fossila drivmedel inom flygindustrin utmanas av jämförelsevis höga kostnader för biodrivmedel. Forskningsprojektet LignoJet visar nu att olja från skogsråvaran lignin skulle kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ för produktion av biojetbränsle./ Dagens Infrastruktur
  Läs mer