BioInnovation

 • 100 utvecklingsprojekt för bioekonomin

  Etiketter: Bioenergi
  Över 100 projekt i portföljen efter sex års verksamhet. Anna Wiberg och hennes kollegor på BioInnovation har all anledning att sträcka på sig när programmet halvtidsutvärderas på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utvärderingens övergripande rekommendation är att BioInnovation bör erhålla fortsatt finansiering på samma nivå som tidigare. "Bioinnovation ger oss möjlighet att bygga vidare på de styrkor som råvara från våra svenska skogar ger, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen samt ordförande för Skogsindustrierna. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Höga betyg när BioInnovation når halvtid

  Etiketter: Bioenergi
  Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, som arbetar för utveckling av biobaserade produkter, material och tjänster, får goda omdömen i den omfattande sexårsutvärdering som genomförts på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. / BioInnovation
  Läs mer
 • Välkommen till BioInnovations årskonferens 2020

  Etiketter: Skog
  Under en förmiddag ägnar vi oss åt aktuella frågor inom bioekonomin och låter några av våra projekt berätta om sina spännande resultat.Fokus för konferensen är: Trä och träbyggande, Biodrivmedel ochh Biobaserade plaster och kompositer. / BioInnovation
  Läs mer
 • BioInnovation tar första steget för ny företagsforskarskola

  Etiketter: Forskning & utbildning
  BioInnovation öppnade nyligen en utlysning för doktorandprojekt inom industriella processer. Därmed läggs grunden för en ny företagsforskarskola – som ska ta fram forskningsresultat för en resurseffektiv biobaserad industri. / BioInnovation
  Läs mer
 • Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  – Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan kan den fungera som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete. / Bioinnovation
  Läs mer
 • Pressinbjudan till webbinarium: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har tagit fram olika verktyg gällande hållbarhet för skogsråvara. Projektet samlar 20 organisationer från hela den skogliga värdekedjan som samverkat för att förenkla kommunikationen och höja kunskapen kring dessa frågor. Detta har skett genom metodutveckling och sammanställning av information och data. På så sätt vill projektet bidra till omställningen till en bioekonomi. / Bioinnovation
  Läs mer
 • Radikala och innovativa idéer beviljas medel för övergång till en biobaserad ekonomi

  Etiketter: Bioenergi
  I det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har åtta projekt beviljats medel. Gemensamt för samtliga är att de alla tar sin utgångspunkt i en radikal och innovativ frågeställning. Tre av de beviljade projekten har redan bekräftat sin hypotes i steg 1 och går nu vidare med ett omfattande projekt i steg 2. / Bioinnovation
  Läs mer
 • Succé för BioLyftet – utbildningen för företag som vill ställa om till hållbara material

  Etiketter: Bioenergi
  BioLyftet drog igång med flera fullbokade utbildningar och frukostmöten under 2019. När året summeras har 220 deltagare genomfört utbildningen på olika platser i landet, från Östersund till Lund. Nu fortsätter satsningen. Erik Perzon talar på frukostseminarium hos Wargön Innovation. / BioInnovation
  Läs mer
 • Finansiering klar för nya svensk-finska biobaserade utvecklingsprojekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, Vinnova, Business Finland och CLIC Innovation har ännu en gång haft en gemensam utlysning öppen för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Sju projekt har nu beviljats finansiering, varav fyra projekt består av parter från båda länderna. / BioInnovation
  Läs mer
 • OrganoClick erhåller bidrag om 3,7 miljoner kr från strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

  Etiketter: Forskning & utbildning
  OrganoClick har blivit beviljad 3,7 miljoner kr i bidrag för vidareutveckling av bolagets biobaserade bindemedel för nonwoven för hygien- och vårdapplikationer. Projektet bedrivs i ett svenskt-finskt konsortium med 3 aktörer från hela värdekedjan inkluderande bindemedelstillverkare (OrganoClick), en nonwoven-tillverkare och en produktägare som tillverkar vård- och hygienprodukter för vården. Projektet finansieras via det svenska strategiska innovationsprogrammet BioInnovation - en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten tillsammans med Business Finland för de finska parterna. / OrganoClick
  Läs mer

Sidor