BioHub

 • Finska skogsaktörer nyfikna på Sundsvall

  Etiketter: Bioenergi
  Välkomna till seminariet i Sundsvall som är en del av studieresan som projektet BioHub anordnar för finska och svenska skogsägare intresserade av terminalutveckling. Hur kan vi utveckla dagens skogsterminal så att den ökar värdet på skogen och ger nya affärer och jobb? / BioFuel Region
  Läs mer
 • Workshop: Från skogliga terminaler till BioHub

  Etiketter: Bioenergi
  Projektledare, Juha Nurmi från Luke, berättade varför vi behöver projektet BioHub och även om alla spännande planer på utveckling av bioraffinaderier i Finland. / BioHub
  Läs mer
 • Kemikalier från gran

  Etiketter: Bioenergi
  Extraktivämnen är en grupp kemikalier som finns i träd och som har bioaktiva och skyddande egenskaper. Tjära är ett exempel på ett extraktivämne som vi har använt länge. / BioHub nyheter
  Läs mer
 • Forest Refine - vad hände sen?

  Etiketter: Bioenergi
  Ett år har nu gått sedan projektet Forest Refine avslutades och vi vill gärna berätta om hur resan fortsätter. När vi summerade projektet och skrev syntesen blev det allt tydligare att terminaler kommer att få en allt viktigare roll i framtiden. Vi har därför tillsammans med våra finska och norska partners utvecklat dessa idéer till en Botnia Atlantica ansökan "BioHub" som nu är inne för beredning. BioHub kommer att lansera nya affärs- och hanteringsmodeller för att styra materialflöden från skogen till industrin via terminaler. Detta för att bättre kunna möta de nya industriernas råvarukrav och för att öka värdet på biomassan. Vi tror att detta är särskilt viktigt för att långsiktigt säkerställa värdet på skogen i inlandet. Därför är terminalerna i Bastuträsk och Storuman involverade i projektet. / BioFuel Region
  Läs mer