BioFuel Region

 • Framtiden ser ljus ut för biokol från norr

  Etiketter: Bioenergi
  Biokol, eller processad biomassa som har förbehandlats för att öka kolhalten och få egenskaper som liknar stenkol har blivit hett i norra Sverige. I slutet av förra året fick flera aktörer i norra Sverige pengar från Klimatklivet för utveckling av biokol. / BioFuel Region
  Läs mer
 • BioFuel Region rättar om biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  En tidningsartikel förra veckan med rubriken; "Satsningen på biodrivmedel ökar koldioxidutsläppen”, fick många att sätta kaffet i vrångstrupen. Vår replik fick inte plats på DN för vi var många som reagerade på den bristande logiken bakom rubriken. Här följer vårt svar på artikeln samt länkar till andras för att visa på hur många olika sätt som argumentationen leder till en kontraproduktiv miljödebatt. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Hur antar BioFuel Region klimatutmaningen?

  Etiketter: Bioenergi
  När BioFuel Region startade i oktober 2003 så var den starkaste drivkraften klimathotet. Idag behöver vi inte längre argumentera om att det är vi människor som påverkar klimatet. Klimatförändringar i form av snabbt ökande årsmedeltemperatur går inte att snacka bort. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Transportutmaningen 2030

  Etiketter: Bioenergi
  För att Sverige ska nå sitt mål att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70% till 2030 krävs att fler företag och organisationer sätter som mål att bli fossilfria. Vi vet att många aktörer i Västernorrland är redo att anta transportutmaningen. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Vilka fossilfria drivmedel ska vi använda?

  Etiketter: Bioenergi
  Anna Albinsson Säfvestad på BioFuel Region tittar tillbaka på vad som hänt vad gäller fossilfria bränslen utifrån vårt motto; alla bränslen behövs. Du får också en uppdatering om vad vi på BioFuel Region gör just nu. Sist men inte minst sammanfattas den bästa rapporten hon har läst i ämnet och hon tycker också till om slutsatserna. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Finska skogsaktörer nyfikna på Sundsvall

  Etiketter: Bioenergi
  Välkomna till seminariet i Sundsvall som är en del av studieresan som projektet BioHub anordnar för finska och svenska skogsägare intresserade av terminalutveckling. Hur kan vi utveckla dagens skogsterminal så att den ökar värdet på skogen och ger nya affärer och jobb? / BioFuel Region
  Läs mer
 • BioFuel Region är med på Landsbygdsriksdagen i år

  Etiketter: Bioenergi
  Har du sett att Landsbygdsriksdagen hålls i Örnsköldsvik den 18-20 maj i år? Sista anmälningsdagen är den 17 april. Evenemanget bjuder på ett fantastiskt program med några av de viktigaste och mest kända landsbygdsrösterna. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Nya EU regler gör att vi kan använda skogsbiodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Nu finns det goda möjligheter att investera i skogsbaserade biodrivmedel. Inom EU har man länge fört en diskussion kring förnybarhetsdirektivet som är det regelverk som 2020-2030 ska hjälpa EUs medlemsstater att minska sina utsläpp av koldioxid. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Den gröna cellen som drivkraft

  Etiketter: Bioenergi
  Tänk om det var sånt som växer på vår jord som skulle vara basen i vår ekonomi? Att vi skulle använda resurserna smart och effektivt och också ta tillvara sånt som vi idag tycker är avfall och sedan återanvända och återvinna så mycket som vi bara kan? Sen om någon frågar hur mycket olja och kol vi använder så förstår vi inte frågan. Vi har övergått till en bioekonomi (biobaserad ekonomi) som också innebär en cirkulär ekonomi där många ämnen snurrar runt i tekniska kretslopp. För att få veta mer om hur BioFuel Region jobbar för att vi ska komma hit, har jag pratat med Magnus Matisons. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Biogas - en nyckel till cirkulär ekonomi

  Etiketter: Bioenergi
  Förra veckan kom rapporten; "Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi”. Här slår man fast att Sveriges biogassystem tillhör världens mest utvecklade och att biogasen redan bidrar till hälften av Sveriges nationella miljömål. / BioFuel Region
  Läs mer

Sidor