Bioenergi

 • Ökad tillförsel av bioenergi täcker de ökande behoven

  Etiketter: Bioenergi
  Att göra Sverige fossilfritt kommer att kräva en ökad tillförsel av omkring 100 TWh biobränslen. Om 25 år kommer vi i Sverige att kunna använda 250 TWh bioenergi. Det finns betydande möjligheter att öka tillförseln av biomassa både från skogen, jordbruket samt från avfall, restprodukter och biprodukter, tillräckligt för att möta de ökade behoven. Potentialen för ökad tillförsel ligger på 82 TWh på kort sikt och 147 TWh på längre sikt. Det visar Svebios Färdplan Bioenergi som lanseras idag. / Svebio
  Läs mer
 • Så kan bioenergibranschen möta ett ökat behov av bioenergi i ett klimatneutralt Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergi och elektrifiering är de två huvudspåren för att nå ett klimatneutralt Sverige 2045. Det visar färdplaner för ett antal branscher som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige samt analyser inom till exempel IVA:s projekt Vägval för klimatet och Swecos rapport Klimatneutral konkurrenskraft. Men hur långt räcker biobränslen? Svaret ges torsdagen den 16 januari, 13:00-15:00, när Svebio presenterar en vision kallad ”Färdplan bioenergi”. / Bioenergi
  Läs mer
 • Sverige leder i Europa i andelen förnybara drivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige har högst andel förnybara drivmedel i Europa, 40 procent att jämföra med 7,6 procent som är det Europeiska genomsnittet, båda...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Skogens klimatnytta nära dubbelt så stor som alla svenska utsläpp av klimatgaser

  Etiketter: Bioenergi
  Det svenska skogsbruket tillsammans med bioenergianvändningen skapar en mycket stor klimatnytta – nära dubbelt så mycket som klimatskadan av alla svenska utsläpp av växthusgaser. Det framgår av flera rapporter och beräkningar som presenterats under det senaste året. / Svebio
  Läs mer
 • Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi certifierar arbetsmiljön

  Etiketter: Skog
  Stora Enso Skogs medarbetare ska må bra! Därför satsar företaget mycket på arbetsmiljön. Nu är man som första enhet i Stora Enso certifierade enligt en ny standard. / Stora Enso
  Läs mer
 • ”Sverige bör satsa stort på biodrivmedel”

  Etiketter: Bioenergi
  En kraftfull politisk styrning behövs för att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige. Det skriver forskare, företagsledare och...<br /> / SvD
  Läs mer
 • Nytt bränsle ur massaindustrins våta rester

  Etiketter: Bioenergi
  Med restprodukter från pappers- och massaindustrin ska EU-projektet Pulp and Fuel tillverka biodiesel till en låg kostnad. Detta görs genom...<br /> / Process Nordic
  Läs mer
 • Här är företagen du träffar på Stora Biokraft- och Värmekonferensen!

  Etiketter: Bioenergi
  Dessa företag är redan anmälda med en eller flera representanter.<br /> / Svebio
  Läs mer
 • Kommunen sprider aska för en friskare skog

  Etiketter: Bioenergi
  Under slutet av oktober månad kommer kommunen börja sprida aska norr om E18 mot Strandmossen och i Presterudskogen. Askan höjer pH-värdet i...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Förnybar energi hos SCA

  Etiketter: Bioenergi
  Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skog och skogsindustri. Östrand är en möjlig lokalisering för ett framtida bioraffinaderi. / SCA
  Läs mer

Sidor