Bioenergi

 • Sverige leder i Europa i andelen förnybara drivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige har högst andel förnybara drivmedel i Europa, 40 procent att jämföra med 7,6 procent som är det Europeiska genomsnittet, båda...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Skogens klimatnytta nära dubbelt så stor som alla svenska utsläpp av klimatgaser

  Etiketter: Bioenergi
  Det svenska skogsbruket tillsammans med bioenergianvändningen skapar en mycket stor klimatnytta – nära dubbelt så mycket som klimatskadan av alla svenska utsläpp av växthusgaser. Det framgår av flera rapporter och beräkningar som presenterats under det senaste året. / Svebio
  Läs mer
 • Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi certifierar arbetsmiljön

  Etiketter: Skog
  Stora Enso Skogs medarbetare ska må bra! Därför satsar företaget mycket på arbetsmiljön. Nu är man som första enhet i Stora Enso certifierade enligt en ny standard. / Stora Enso
  Läs mer
 • ”Sverige bör satsa stort på biodrivmedel”

  Etiketter: Bioenergi
  En kraftfull politisk styrning behövs för att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige. Det skriver forskare, företagsledare och...<br /> / SvD
  Läs mer
 • Nytt bränsle ur massaindustrins våta rester

  Etiketter: Bioenergi
  Med restprodukter från pappers- och massaindustrin ska EU-projektet Pulp and Fuel tillverka biodiesel till en låg kostnad. Detta görs genom...<br /> / Process Nordic
  Läs mer
 • Här är företagen du träffar på Stora Biokraft- och Värmekonferensen!

  Etiketter: Bioenergi
  Dessa företag är redan anmälda med en eller flera representanter.<br /> / Svebio
  Läs mer
 • Kommunen sprider aska för en friskare skog

  Etiketter: Bioenergi
  Under slutet av oktober månad kommer kommunen börja sprida aska norr om E18 mot Strandmossen och i Presterudskogen. Askan höjer pH-värdet i...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Förnybar energi hos SCA

  Etiketter: Bioenergi
  Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skog och skogsindustri. Östrand är en möjlig lokalisering för ett framtida bioraffinaderi. / SCA
  Läs mer
 • Bygge påbörjas för biodrivmedelsanläggning

  Etiketter: Bioenergi
  I höst påbörjas arbetet med en anläggning som ska göra biodrivmedel av sågspån. Spånen är en restprodukt från Kastets sågverk i Bomhus,...<br /> / Ny Teknik
  Läs mer
 • Med sågspån i tanken

  Etiketter: Bioenergi
  Vi har råvaran för inhemsk produktion av biodrivmedel och nu har vi allierat oss med kunnigt folk i Europa. Förra veckan besökte Magnus Matisons på BioFuel Region en storskalig produktionsanläggning för pyrolysolja i Hengele, Holland. Sågspånet hettas upp och omvandlas till pyrolysolja som sedan kan samraffineras med fossil olja till fordonsbränsle. Tekniken som utvecklats av BTG (BiomassTechnology Group) levereras nu till Sverige och Finland. / BioFuel Region
  Läs mer

Sidor