Bioenergi

 • Nytt bränsle ur massaindustrins våta rester

  Etiketter: Bioenergi
  Med restprodukter från pappers- och massaindustrin ska EU-projektet Pulp and Fuel tillverka biodiesel till en låg kostnad. Detta görs genom...<br /> / Process Nordic
  Läs mer
 • Här är företagen du träffar på Stora Biokraft- och Värmekonferensen!

  Etiketter: Bioenergi
  Dessa företag är redan anmälda med en eller flera representanter.<br /> / Svebio
  Läs mer
 • Kommunen sprider aska för en friskare skog

  Etiketter: Bioenergi
  Under slutet av oktober månad kommer kommunen börja sprida aska norr om E18 mot Strandmossen och i Presterudskogen. Askan höjer pH-värdet i...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Förnybar energi hos SCA

  Etiketter: Bioenergi
  Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skog och skogsindustri. Östrand är en möjlig lokalisering för ett framtida bioraffinaderi. / SCA
  Läs mer
 • Bygge påbörjas för biodrivmedelsanläggning

  Etiketter: Bioenergi
  I höst påbörjas arbetet med en anläggning som ska göra biodrivmedel av sågspån. Spånen är en restprodukt från Kastets sågverk i Bomhus,...<br /> / Ny Teknik
  Läs mer
 • Med sågspån i tanken

  Etiketter: Bioenergi
  Vi har råvaran för inhemsk produktion av biodrivmedel och nu har vi allierat oss med kunnigt folk i Europa. Förra veckan besökte Magnus Matisons på BioFuel Region en storskalig produktionsanläggning för pyrolysolja i Hengele, Holland. Sågspånet hettas upp och omvandlas till pyrolysolja som sedan kan samraffineras med fossil olja till fordonsbränsle. Tekniken som utvecklats av BTG (BiomassTechnology Group) levereras nu till Sverige och Finland. / BioFuel Region
  Läs mer
 • ​Kvot för biobränsle minskar flygets klimatpåverkan

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio stödjer det förslag om kvot för bioflygbränsle från 2021 som lagts fram av Maria Wetterstrands utredning. Men Svebio anser att kvoten bör ökas snabbare under de första åren fram till 2025 än vad utredningen föreslår. Man bör dessutom införa en delkvot för bränslen som görs av ligno-cellulosa för att stimulera produktion av bränslen från skogsråvara. Det framgår av Svebios remissyttrande över utredningen. / Svebio
  Läs mer
 • Nu startar bygget av Europas första anläggning för pyrolysolja vid Setra Kastet

  Etiketter: Bioenergi
  Träindustriföretaget Setra och Preem samarbetar kring produktion av pyrolysolja från sågspån. Det gemensamägda bolaget Pyrocell ska producera råvara för framställning av biodrivmedel. Nu börjar bygget av anläggningen vid Setra Kastet sågverk i Gävle. / Setra
  Läs mer
 • Forskare: Subventioner till förnybar energi ökar klimatutsläppen

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö
  Att biomassa räknas som nollutsläpp och får stora subventioner oavsett ursprung och användning kan leda till att klimatmålen i Parisavtalet missas. Det skriver 15 forskare i en vetenskapligt granskad artikel i tidskriften Global Change Biology – Bioenergy./ Aktuell Hållbarhet
  Läs mer
 • Skogsflis istället för olja minskar koldioxidutsläpp

  Etiketter: Bioenergi
  Jordbruket spelar en viktig roll när Sala kommun ska genomföra sin nya energi och klimatstrategi, för att år 2024 ha enbart fossilfria...<br /> / Sveriges Radio
  Läs mer

Sidor