Bioenergi

 • Torv och skog = sant

  Etiketter: Bioenergi
  I början av december arrangerades Skogsprogrammets årskonferens i Stockholm. Under två dagar träffades bland andra landshövdingar, forskare... / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • LÅNGLYSSNING Hur klimatsmart är biodrivmedel?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regeringens ambition är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Och för att komma dit behövs bland annat en satsning... / Sveriges Radio
  Läs mer
 • Vi ses på Nordic Pellets 2020 i Uppsala!

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio arrangerar den årliga pelletskonferensen Nordic Pellets 2020 Conference i Uppsala, 4–5 februari 2020. Följ med på studiebesök till Vattenfall i Uppsala för att se pelletskonverteringen i den stora hetvattencentralen. På konferensen får vi höra om möjligheter och fördelar med pellets i ett förnybart energisystem. Det blir analyser av marknaden, nyheter om investeringar och teknikutveckling. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Solör Bioenergi ny ägare till fjärrvärmen i Horndal

  Etiketter: Bioenergi
  Solör Bioenergis satsning på att växa inom fjärrvärme fortsätter. För senaste köpet står fjärrvärmen i Horndal i östra Dalarna. Sedan maj... / Energipress.se
  Läs mer
 • Ökad tillförsel av bioenergi täcker de ökande behoven

  Etiketter: Bioenergi
  Att göra Sverige fossilfritt kommer att kräva en ökad tillförsel av omkring 100 TWh biobränslen. Om 25 år kommer vi i Sverige att kunna använda 250 TWh bioenergi. Det finns betydande möjligheter att öka tillförseln av biomassa både från skogen, jordbruket samt från avfall, restprodukter och biprodukter, tillräckligt för att möta de ökade behoven. Potentialen för ökad tillförsel ligger på 82 TWh på kort sikt och 147 TWh på längre sikt. Det visar Svebios Färdplan Bioenergi som lanseras idag. / Svebio
  Läs mer
 • Så kan bioenergibranschen möta ett ökat behov av bioenergi i ett klimatneutralt Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergi och elektrifiering är de två huvudspåren för att nå ett klimatneutralt Sverige 2045. Det visar färdplaner för ett antal branscher som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige samt analyser inom till exempel IVA:s projekt Vägval för klimatet och Swecos rapport Klimatneutral konkurrenskraft. Men hur långt räcker biobränslen? Svaret ges torsdagen den 16 januari, 13:00-15:00, när Svebio presenterar en vision kallad ”Färdplan bioenergi”. / Bioenergi
  Läs mer
 • Sverige leder i Europa i andelen förnybara drivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige har högst andel förnybara drivmedel i Europa, 40 procent att jämföra med 7,6 procent som är det Europeiska genomsnittet, båda...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Skogens klimatnytta nära dubbelt så stor som alla svenska utsläpp av klimatgaser

  Etiketter: Bioenergi
  Det svenska skogsbruket tillsammans med bioenergianvändningen skapar en mycket stor klimatnytta – nära dubbelt så mycket som klimatskadan av alla svenska utsläpp av växthusgaser. Det framgår av flera rapporter och beräkningar som presenterats under det senaste året. / Svebio
  Läs mer
 • Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi certifierar arbetsmiljön

  Etiketter: Skog
  Stora Enso Skogs medarbetare ska må bra! Därför satsar företaget mycket på arbetsmiljön. Nu är man som första enhet i Stora Enso certifierade enligt en ny standard. / Stora Enso
  Läs mer
 • ”Sverige bör satsa stort på biodrivmedel”

  Etiketter: Bioenergi
  En kraftfull politisk styrning behövs för att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige. Det skriver forskare, företagsledare och...<br /> / SvD
  Läs mer

Sidor