Bioenergi

 • Biodrivmedel från skogen – nu går tåget

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsdieseln är skogsindustrins möjlighet, att med lönsamhet, ta sig till produktion av bioplaster, kolfiber, mm. En möjlighet även för Sverige att skapa högteknologiska arbetstillfällen ute i landet. I dag importerar Sverige 85 % av sitt biodrivmedel. Vad håller vi på med? / Danske Bank, Skog och ekonomi
  Läs mer
 • Per Carlsson på Sunnerby Jord & Skog: ”När kommer grov flis att slå igenom i Sverige?”

  Etiketter: Bioenergi
  Per Carlsson på Sunnerby Jord & Skog har varit återförsäljare för den mobila flishuggen från Albach i Sverige sedan 2016. Här svarar han på några frågor om läget i företaget och på marknaden 2020. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Namnbyte markerar ett bredare perspektiv

  Etiketter: Bioenergi
  Petroleum- och biodrivmedelsbranschen tar nu ett bredare grepp om omställningen till hållbar mobilitet med förnybara lösningar som biodrivmedel till väg, flyg, sjöfart och arbetsmaskiner. Branschen öppnar även upp för gränsöverskridande samarbeten för att driva på omställningen till förnybara lösningar. Mot bakgrund av de stora förändringar som branschen driver för att skapa hållbar mobilitet byter SPBI namn till Drivkraft Sverige. / Drivkraft Sverige
  Läs mer
 • Dragkamp om bioenergin på EU-nivå

  Etiketter: Bioenergi
  Det drar ihop sig till ny dragkamp om bioenergin i EU. Kommissionen har signalerat att man vill se över förnybartdirektivet, inklusive de hållbarhetskriterier för biobränslen som ännu inte är tillämpade i medlemsländerna. Bland annat vill man begränsa användningen av ”whole trees” (stamved). / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Nytt kapitel i Skogsskötselserien om skogens bidrag till klimatarbetet

  Etiketter: Bioenergi
  Skogen i Sverige har länge gjort stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Med högre tillväxt kan skogen göra än mer klimatnytta. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Svenska Trädbränsleföreningen: Är träd runda?

  Etiketter: Bioenergi
  Är träd runda? Ja det kan man undra efter att ha läst sommarens debattsidor om att bioenergi skulle vara lika dåligt för klimatet som att elda kol och olja. Lägger man dessutom en del av sin tid på att följa skogs- och bioenergidebatten i sociala medier blir man ännu mer tveksam till om träd verkligen är runda. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Styrmedel som leder till ökad svensk produktion efterlyses

  Etiketter: Bioenergi
  BioFuel Region välkomnar förslaget på nya reduktionspliktnivåer för 2030 (28 % för bensin och 66% för diesel) men saknar en konsekvensanalys på hur och med hjälp av vilka bioråvaror reduktionsmålen ska kunna uppnås. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Bränslebytet gav mindre biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  – Skiftet från skattebefrielse till reduktionsplikt gav försämrad utveckling för användningen av biodrivmedel i Sverige. Kvoterna sattes för lågt och för första gången fick vi en minskning av användningen av biodrivmedel 2019, med ökad användning av fossila drivmedel som följd och onödigt stora utsläpp av koldioxid från vägtrafiken. Det konstaterar Gustav Melin, vd i Svebio som kommentar till den rapport om utvecklingen på drivmedelsmarknaden som publicerats av Energimyndigheten. / Svebio
  Läs mer
 • Europas modernaste kraftvärmeverk avser bli testkund för Biofuel Analyzer

  Etiketter: Bioenergi
  Ett av Sveriges största kraftvärmeverk, Mälarenergis anläggning i Västerås, avser att i sin löpande verksamhet testa och validera Mantex förbättrade version av bolagets Biofuel Analyzer, när denna uppnår eftersträvad mätnoggrannhet. Mälarenergi är det andra svenska kraftbolaget som på kort tid anmält sitt intresse för att testa Mantex Biofuel Analyzer i syfte att säkerställa kvalité och pris på inkommande biomassa samt för att optimera själva driften. / Mantex
  Läs mer
 • Borås Energi medverkar i validering av förbättrad version av Biofuel Analyzer

  Etiketter: Bioenergi
  Borås Energi & Miljö kommer att bli första kund att i sin löpande verksamhet och i stor skala validera Mantex förbättrade version av bolagets Biofuel Analyzer, när denna uppnår eftersträvad mätnoggrannhet. Borås Energi & Miljö kommer att använda Mantex Biofuel Analyzer för dagliga mätningar av centrala aspekter hos inkommande leveranser av biomassa och därefter jämföra utfallet med motsvarande värden från referenslaboratorium. / Bioenergitidningen
  Läs mer

Sidor