Bioenergi

 • Lyxsituation med bioenergin: "Bejaka den!"

  Etiketter: Bioenergi
  Det är svårbegripligt att så många tycks ha glömt bort bioenergins förträfflighet. Vi fångar här helt ren solenergi utan att varken behöva solpaneler från Kina, bygga sopberg av ej återvinningsbar glasfiber eller för miljö och människor extremt påfrestande batteriproduktion. Var vedeldare vet viken enorm kraft som är inlagrad i en vedkubbe. Med bioenergi behöver vi heller inte forska och investera i att försöka fånga och lagra koldioxid. För vi tillför ingen till atmosfären. Det skriver Stefan Ljungdahl, Jordbruksaktuellt, i Bioenergi: "Sverige är extremt väl rustat för bioenergiproduktion. Det är en lyxsituation som vi ska bejaka. Vi behöver inte i så hög grad som många andra länder gå tekniska, miljöbelastande omvägar för att producera och lagra ren och helt naturlig energi." / Jordbruksaktuellt
  Läs mer
 • "Ingen konflikt mellan hållbart skogsbruk och att använda biobränsle för energi"

  Etiketter: Bioenergi
  Debatten kring skogsbruk och skogsanvändning har kommit att bli fokuserad på just biobränsle. Men skog avverkas inte för att bli el och värme i Sverige, skriver Ulf Wikström, Stockholm Exergis hållbarhetschef, i en blogg: "Skog avverkas för att bli möbler, hus, pappersprodukter och annat. Det som används som biobränsle för el- och värmeproduktion är rester från skogsbruket (t.ex. grenar, toppar och gallringsrester) och sågverksindustrin (t.ex. sågspån) samt trä som skadats av brand, svamp eller angripits av granbarkborre. Det är resurseffektivt att använda bioenergi i form av restprodukter från olika industrier i svenska kraftvärmeverk med mycket hög verkningsgrad." / Stockholm Exergi
  Läs mer
 • ”Jag ska göra allt i min makt för att försvara svensk bioenergi i Europaparlamentet"

  Etiketter: Bioenergi
  Elektrifiering är bra – men allt kan, och ska inte elektrifieras. Det finns stora klimat- och energivinster att göra om vi bygger ut den svenska fjärrvärmen. Jag kommer att göra allt i min makt för att försvara den svenska bioenergin i Europaparlamentet, skriver Emma Wiesner (C): "Det kommer behövas ett snabbt och kraftfullt agerande från såväl den svenska regeringen som svenska Europaparlamentariker för att kompensera för flera år av möjligheter till inflytande som gått förlorade. / Ny Teknik
  Läs mer
 • LRF Skogsägarna förklarar skogsbruket på EU-nivå: "Bioenergin mycket viktig i energimixen"

  Etiketter: Bioenergi
  De beslut som EU ska ta under året, där inskickade svar spelar in, handlar dels om skogens roll i mixen av förnybar energi, dels om hur mark och skog ska få användas. LRF Skogsägarna har besvarat två aktuella EU remisser, så kallade public consultations, tillsammans med den Europeiska skogsägarorganisationen CEPF. Grunden i LRF Skogsägarnas svar är att bioenergin är mycket viktig i energimixen för att uppnå fossilfrihet i energisektorn. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Skogsindustrierna om JRC:s rapport om skoglig bioenergi: "God grund för en seriösare debatt"

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsindustriernas Mårten O Larsson, ansvarig för bioenergifrågor, har analyserat JRC-rapporten om skoglig bioenergi. Så länge tillväxten i skogen är större än avverkningen så tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären. Hans slutsats: "Rapporten utgör en god grund för en seriösare debatt om den roll hållbar bioenergi ska spela i klimatomställningen. Den visar också på goda möjligheter att utöka användningen av hållbar bioenergi på ett ansvarsfullt sätt." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Mer betalt för sämre virke gynnar klimatet"

  Etiketter: Bioenergi
  I debatten hörs det ganska ofta att vi inte ska använda skogen som bioenergi. ”Det är bättre att använda den att bygga med, det är bättre ur klimatsynpunkt”. Så skriver Paul Christiansson, ordförande för LRF Skogsägarna, i veckans skogskrönika i Land Skogsbruk. Hans slutsats: "Det kommer att falla ut stora mängder bioenergi hur vi än gör, och då måste det vara smart ur alla synvinklar att göra det på ett så effektivt och värdehöjande sätt som möjligt. Om vi kan höja betalningsförmågan på de sämre kvalitéerna skulle det vara till stor nytta för skogsägarna, samhället och klimatet." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • 100 utvecklingsprojekt för bioekonomin

  Etiketter: Bioenergi
  Över 100 projekt i portföljen efter sex års verksamhet. Anna Wiberg och hennes kollegor på BioInnovation har all anledning att sträcka på sig när programmet halvtidsutvärderas på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utvärderingens övergripande rekommendation är att BioInnovation bör erhålla fortsatt finansiering på samma nivå som tidigare. "Bioinnovation ger oss möjlighet att bygga vidare på de styrkor som råvara från våra svenska skogar ger, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen samt ordförande för Skogsindustrierna. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • SVEBIO svarar: Bioenergi är ingen ”fejklösning” – ger stor klimatnytta

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergi är inte en ”fejklösning” och det går inte att se på ett enskilt kalhygge när klimatnyttan ska räknas ut, skriver Gustav Melin, vd på SVEBIO, och Pär Eriksson, vd i Bruks AB, . De bemöter en debattartikel av Jens Rundberg i GP där denne hävdar att kalhyggen är en stor klimatbov: ”Under cirka 30 år efter ett kalhygge ger den ytan nettoutsläpp av koldioxid”, menar Rundberg. / SVEBIO
  Läs mer
 • EU:s taxonomi: Fel att styra med detaljreglering

  Etiketter: Bioenergi
  – EU-kommissionens förslag till taxonomi är symptom på ett större systemfel i EU:s klimatpolitik. Istället för att införa allt fler detaljregleringar och försöka dela in olika åtgärder i ”gröna” och ”icke-gröna” borde EU styra med starka generella styrmedel, främst koldioxidskatt eller handel med utsläppsrätter, kombinerat med strikt miljölagstiftning. Sedan kan företag och konsumenter välja de lösningar som är billigast och fungerar bäst. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i samband med att Svebio lämnar in svar på en konsultation om EU:s taxonomiförslag. / Svebio
  Läs mer
 • Branschföreningen Svensk Torv: Hela bilden måste fram för en trovärdig klimatpolitik

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Torvbranschen, liksom vindkraften och flera andra verksamheter, har stora problem när det gäller tillståndsprocesserna. De är oförutsägbara, långdragna, omfattande och oerhört kostsamma. Dessutom skiljer sig bedömningarna åt beroende på vilken länsstyrelse som har hand om ansökningen. / Bioenergitidningen
  Läs mer

Sidor