Bioenergi

 • Bioenergi är inte svartvitt: "Vilseledande plakat gynnar inga klimatmål"

  Etiketter: Bioenergi
  Förenklade svar och polarisering hjälper inte debatten om bioenergi. Det skriver Mikael Karlsson, Uppsala universitet, i en krönika i Miljö & Utveckling. När det svåra görs lätt blir det lätt svårt. Så kan debatten om bioenergi beskrivas. Trots att frågan om användning av bioenergi inte är enkel ger vissa aktörer förenklade svar. Det förvirrar och polariserar. Det gäller att skilja på vad vi vet och inte vet och på varför vi vill göra något. Han avslutar: "Det är komplexa frågor som förtjänar rika diskussioner och komplexa svar. Vilseledande plakat gynnar inga klimatmål." / Miljö & Utveckling
  Läs mer
 • Brevskrivare mot bioenergi: "Är de som skriver verkligen experter?"

  Etiketter: Bioenergi
  I en tid där allt färre skriver brev ägnar sig olika konstellationer åt att skriva brev till politiska ledare för att få stopp på eller begränsa användningen av biobränslen. En del av breven är normal kampanjverksamhet från miljöorganisationer. Andra brev är ”forskarupprop”, som vi, underförstått, bör ge större tyngd. Men hur förhåller det sig? Är de som skriver under breven verkligen experter på det de framför till politikerna? Kjell Andersson, Svebios näringspolitiske chef, diskuterar detta i sin blogg. / Svebio
  Läs mer
 • Sveriges energisystem 2050 – så kan det se ut: "Bioenergin blir viktig pusselbit"

  Etiketter: Bioenergi
  Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila bränslen till eldrift och biobränslen. Sverige har goda förutsättningar för ökad elproduktion men det medför utmaningar som behöver hanteras i god tid. Bioenergi kommer att vara en viktig pusselbit fast här finns risk för målkonflikter. Vi ser också att Sverige behöver arbeta mer med energieffektivisering. Det är några av slutsatserna i Energimyndighetens rapport Långsiktiga scenarier över energisystemet som släpps idag. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • Tio länder kräver ändring i EU:s taxonomi: "Bioenergi måste uppfylla hållbarhetskriterierna"

  Etiketter: Bioenergi
  Energiminister Anders Ygeman markerar tillsammans med nio andra EU-länder att man inte står bakom förslaget att införa ytterligare krav på bioenergi i EU:s taxonomi. Länderna framför sin ståndpunkt i ett gemensamt brev till EU-kommissionen. I brevet framhålls att det är avgörande att bioenergi som uppfyller hållbarhetskriterier i EU:s förnybarenergidirektiv också klassas som en hållbar investering enligt taxonomin.
  Läs mer
 • Lyxsituation med bioenergin: "Bejaka den!"

  Etiketter: Bioenergi
  Det är svårbegripligt att så många tycks ha glömt bort bioenergins förträfflighet. Vi fångar här helt ren solenergi utan att varken behöva solpaneler från Kina, bygga sopberg av ej återvinningsbar glasfiber eller för miljö och människor extremt påfrestande batteriproduktion. Var vedeldare vet viken enorm kraft som är inlagrad i en vedkubbe. Med bioenergi behöver vi heller inte forska och investera i att försöka fånga och lagra koldioxid. För vi tillför ingen till atmosfären. Det skriver Stefan Ljungdahl, Jordbruksaktuellt, i Bioenergi: "Sverige är extremt väl rustat för bioenergiproduktion. Det är en lyxsituation som vi ska bejaka. Vi behöver inte i så hög grad som många andra länder gå tekniska, miljöbelastande omvägar för att producera och lagra ren och helt naturlig energi." / Jordbruksaktuellt
  Läs mer
 • "Ingen konflikt mellan hållbart skogsbruk och att använda biobränsle för energi"

  Etiketter: Bioenergi
  Debatten kring skogsbruk och skogsanvändning har kommit att bli fokuserad på just biobränsle. Men skog avverkas inte för att bli el och värme i Sverige, skriver Ulf Wikström, Stockholm Exergis hållbarhetschef, i en blogg: "Skog avverkas för att bli möbler, hus, pappersprodukter och annat. Det som används som biobränsle för el- och värmeproduktion är rester från skogsbruket (t.ex. grenar, toppar och gallringsrester) och sågverksindustrin (t.ex. sågspån) samt trä som skadats av brand, svamp eller angripits av granbarkborre. Det är resurseffektivt att använda bioenergi i form av restprodukter från olika industrier i svenska kraftvärmeverk med mycket hög verkningsgrad." / Stockholm Exergi
  Läs mer
 • ”Jag ska göra allt i min makt för att försvara svensk bioenergi i Europaparlamentet"

  Etiketter: Bioenergi
  Elektrifiering är bra – men allt kan, och ska inte elektrifieras. Det finns stora klimat- och energivinster att göra om vi bygger ut den svenska fjärrvärmen. Jag kommer att göra allt i min makt för att försvara den svenska bioenergin i Europaparlamentet, skriver Emma Wiesner (C): "Det kommer behövas ett snabbt och kraftfullt agerande från såväl den svenska regeringen som svenska Europaparlamentariker för att kompensera för flera år av möjligheter till inflytande som gått förlorade. / Ny Teknik
  Läs mer
 • LRF Skogsägarna förklarar skogsbruket på EU-nivå: "Bioenergin mycket viktig i energimixen"

  Etiketter: Bioenergi
  De beslut som EU ska ta under året, där inskickade svar spelar in, handlar dels om skogens roll i mixen av förnybar energi, dels om hur mark och skog ska få användas. LRF Skogsägarna har besvarat två aktuella EU remisser, så kallade public consultations, tillsammans med den Europeiska skogsägarorganisationen CEPF. Grunden i LRF Skogsägarnas svar är att bioenergin är mycket viktig i energimixen för att uppnå fossilfrihet i energisektorn. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Skogsindustrierna om JRC:s rapport om skoglig bioenergi: "God grund för en seriösare debatt"

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsindustriernas Mårten O Larsson, ansvarig för bioenergifrågor, har analyserat JRC-rapporten om skoglig bioenergi. Så länge tillväxten i skogen är större än avverkningen så tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären. Hans slutsats: "Rapporten utgör en god grund för en seriösare debatt om den roll hållbar bioenergi ska spela i klimatomställningen. Den visar också på goda möjligheter att utöka användningen av hållbar bioenergi på ett ansvarsfullt sätt." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Mer betalt för sämre virke gynnar klimatet"

  Etiketter: Bioenergi
  I debatten hörs det ganska ofta att vi inte ska använda skogen som bioenergi. ”Det är bättre att använda den att bygga med, det är bättre ur klimatsynpunkt”. Så skriver Paul Christiansson, ordförande för LRF Skogsägarna, i veckans skogskrönika i Land Skogsbruk. Hans slutsats: "Det kommer att falla ut stora mängder bioenergi hur vi än gör, och då måste det vara smart ur alla synvinklar att göra det på ett så effektivt och värdehöjande sätt som möjligt. Om vi kan höja betalningsförmågan på de sämre kvalitéerna skulle det vara till stor nytta för skogsägarna, samhället och klimatet." / Land Skogsbruk
  Läs mer

Sidor