Bioenergi

 • Teknik för att göra drivmedel av trä flera steg närmare kommersialisering

  Etiketter: Bioenergi
  Sekab E-Technology har i många år utvecklat teknologi för att omvandla trä i form av barrved till biodrivmedel och andra bioprodukter. <br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Svenska Trädbränsleföreningen: Fullt fokus på EUs styrmedel

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  EUs olika initiativ om förnybar energi tenderar att bli alltmer svåröverskådliga och illa koordinerade. Det behövs enklare och effektivare styrmedel. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • 14 miljoner till biomaterial från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Energimyndigheten har beviljat cirka 14 miljoner kronor till teknikbolaget RenCom. Stödet går till ett demonstrationsprojekt i syfte att omvandla sulfatlignin från massabruk till biomaterial för att ersätta fossil plast. Biomaterialet kommer inte bara att binda koldioxid utan även få många användningsområden inom plastindustrin. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • Utan torvjord växer inte skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Sveriges första nationella skogsprogram antogs av riksdagen 2018. Intresset för att få medverka i förarbetet var stort och vi i...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Nytt ljus i koldioxidmörkret

  Etiketter: Bioenergi
  Resultat från Vombsjösänkans pil- och poppelpark (VPP) visar att nya växtmaterial kan fördubbla produktionskapaciteten för biomassa per...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • RED II – när då?

  Etiketter: Bioenergi
  2018 beslutades om ett reviderat Förnybartdirektiv (RED II) i EU. Direktivet säger att till 2030 ska 32 procent av energimixen i EU vara...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • ​Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019

  Etiketter: Bioenergi
  Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019 jämfört med året innan. Ökningen motsvarande 155 622 ton pellets eller 0,7 TWh energi. Totalt användes drygt två miljoner ton pellets i Sverige motsvarande nästan 10 TWh energi under 2019. / Svebio
  Läs mer
 • Biobränslesatsning gynnar lantbruket och hållbarhet

  Etiketter: Bioenergi
  Regeringen väntas tillsammans med samarbetspartierna föreslå en satsning på 120 miljoner på produktion av biogas. Det välkomnas av lantbruksbranschen som har satt upp egna tydliga mål om att vara självförsörjande på drivmedel. / LRF
  Läs mer
 • Ny ordlista för bioenergi förklarar ord och begrepp

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har gjort en ny ordlista med vanliga ord inom bioenergi. Här finns förklaringar till de 200 vanligaste ord och begrepp som används...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Sifo-undersökning visar: Färre har fel om bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Svenska folkets kunskap om bioenergins roll i Sveriges energisystem tycks ha blivit något bättre det senaste året. Det visar den opinionsundersökning som Kantar Sifo har utfört på uppdrag av tidningen Bioenergi under andra veckan i februari 2020. / Bioenergitidningen
  Läs mer

Sidor